Bộ luật dân sự 2015 hiện hành số 91/2015/QH13 – Tải BLDS word, PDF

27/08/2019

Bộ luật dân sự 2015 đã được QH  khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. BLDS 2015 được chia làm 6 phần – XXVII chương – 689 Điều.

Nội dung bộ luật quy định các nội dung cơ bản như:

  •  Địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân;
  • Quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

BLDS 2015
Bộ Luật Dân sự 2015

Số ký hiệu

91/2015/QH13

Ngày ban hành

24/11/2015

Loại văn bản

Bộ Luật

Ngày có hiệu lực

01/01/2017

Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký

Quốc Hội

Chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Sinh Hùng

Phạm vi

Toàn quốc

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực


Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

TÓM LƯỢC NỘI DUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Phần thứ nhất
QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II
XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ
Chương III
CÁ NHÂN
Chương IV
PHÁP NHÂN
Chương V
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ
Chương VI
HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ
Chương VII
TÀI SẢN
Chương VIII
GIAO DỊCH DÂN SỰ
Chương IX
ĐẠI DIỆN
Chương X
THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU

Phần thứ hai
QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Chương XI
QUY ĐỊNH CHUNG
Chương XII
CHIẾM HỮU
Chương XIII
QUYỀN SỞ HỮU
Chương XIV
QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Phần thứ ba
NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

Chương XV
QUY ĐỊNH CHUNG
Chương XVI
MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG
Chương XVII
HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI
Chương XVIII
THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN
Chương XIX
NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT
Chương XX
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Phần thứ tư
THỪA KẾ

Chương XXI
QUY ĐỊNH CHUNG
Chương XXII
THỪA KẾ THEO DI CHÚC
Chương XXIII
THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT
Chương XXIV
THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN

Phần thứ năm
PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Chương XXV
QUY ĐỊNH CHUNG
Chương XXVI
PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN
Chương XXVII
PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ TÀI SẢN, QUAN HỆ NHÂN THÂN

Phần thứ sáu
ĐIỀU KHOẢN

THI HÀNH

 

Xem thêm:

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Vay tín chấp ngân hàng, vay thế chấp sổ đỏ

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không