Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký Kinh doanh) từ 1.5.2021

20/05/2021

Đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh) là một vấn đề rất được người dân quan tâm. Theo quy định mới nhất, từ 01/5/2021, Thông tư 01/2021/TT- BKHĐT về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chính thức có hiệu lực. Đây là thông tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp dựa trên những quy định của: Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Quản lý thuế  năm 2019; Luật Chứng khoán năm 2019. Nghị định 86/2017/NĐ-CP; Nghị định 122/2020/NĐ-CP và  Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thông tư được ban hành có những điểm mới nổi bật. Những hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký kinh doanh) từ 1/5/2021 cũng có nhiều thay đổi so với các quy định cũ trước đây. 

GIỚI THIỆU THÔNG TƯ 01/2021/TT-BKHĐT VỀ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Thông tư được ký ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 16/3/2021. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021. Đây là thông tư sẽ thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Về nội dung, thông tư có 07 điều khoản. Cụ thể:

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chuyển đổi dữ liệu về đăng ký  DN vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN
 • Điều 3. Số hóa và lưu trữ hồ sơ đăng ký DN vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN
 • Điều 4. Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký DN trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN
 • Điều 5. Cung cấp thông tin đăng ký DN
 • Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 7. Điều khoản thi hành

Kèm theo đó là 99 biểu mẫu văn bản liên quan đến sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký DN.
 • Thông báo và các văn bản khác do DN phát hành.
 • Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký DN. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
 • Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 • Mẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân.

ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 01/2021/TT-BKHĐT SO VỚI CÁC THÔNG TƯ TRƯỚC ĐÂY

So với các quy định tại các thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT; Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có một số điểm mới nổi bật như sau:

Một là, điểm mới trong các điều khoản quy định của Thông tư về đăng ký doanh nghiệp.

Có thể thấy, ngay từ điều 1, thông tư đã nêu rõ về phạm vi áp dụng của các biểu mẫu. Đó là: sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

Điểm mới của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Điểm mới của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Về đối tượng áp dụng: các chủ thể tham gia quá trình đăng ký doanh nghiệp tại Điều 2 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể là các chủ thể sau:

 • Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Cá nhân, thành viên hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan quản lý thuế.
 • Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký DN, đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định về: số hóa và lưu trữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Lần lượt được quy định tại điều 3 và điều 4.

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

Hai là, điểm mới trong các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư.

So với Thông tư Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, thông tư mới đã bãi bỏ 06 biểu mẫu, liên quan đến các thủ tục đối với mẫu con dấu, việc chào bán cổ phần riêng lẻ và danh sách cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh. Ngoài ra, bổ sung 19 biểu mẫu mới. Sửa đổi chi tiết một số biểu mẫu và thêm các ghi chú hướng dẫn việc kê khai ở các biểu mẫu để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Một số thay đổi cụ thể như sau:

Xem thêm:

a. Biểu mẫu đối với doanh nghiệp:

Đối với các biểu mẫu liên quan đến doanh nghiệp, thông tư đã có những thay đổi nhất định, như bổ sung hoặc hủy bỏ một số biểu mẫu. Cũng có trường hợp, bổ sung, thay đổi một số chi tiết trong các biểu mẫu. Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

Thông tư đã hủy bỏ các biểu mẫu: Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ; Thông báo về việc sử dụng/thay đổi/huỷ mẫu con dấu của doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc…

Đồng thời, bổ sung thêm các biểu mẫu: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp cho công ty chứng khoán và đơn vị phụ thuộc, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam;…

Bổ sung 03 biểu mẫu về cam kết của doanh nghiệp xã hội: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo thay đổi nội dung cam kết; Thông báo chấm dứt cam kết.

Bổ sung trường hợp DN được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện. Đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Bổ sung ô tích về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào DN dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký DN.

Bổ sung ô tích đối với DN xã hội và công ty chứng khoán.

Bỏ quy định về thông tin về khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

b. Biểu mẫu đối với hộ kinh doanh:

Đối với các biểu mẫu liên quan đến hộ kinh doanh, Thông tư mới cũng có một số thay đổi nhất định. Ví dụ như:

Kê khai các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh ngay tại Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Hủy bỏ biểu mẫu: Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh.

Bổ sung biểu mẫu: thay đổi chủ hộ kinh doanh.

Bổ sung trường hợp: hộ kinh doanh tiếp tục kinh doanh trước thời hạn vào biểu mẫu Thông báo về việc hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh.

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

c. Biểu mẫu dành cho cá nhân, tổ chức khác.

Bổ sung 02 biểu mẫu: Giấy đề nghị cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp. Và giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

NHỮNG BIỂU MẪU VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 01/2021/TT-BKHĐT

Để tham khảo các biểu mẫu về đăng ký DN theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Khách hàng có thể tải về ngay tại đây:

Tải biểu mẫu Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thành lập doanh nghiệp. Hoặc có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Khách hàng có thể liên hệ ngay với Luật Ba Đình để được tư vấn và hỗ trợ. Đội ngũ chuyên viên và luật sư tư vấn luôn hoạt động 24/24, sẵn sàng lắng nghe, tư vấn và cung cấp dịch vụ hợp lý, hiệu quả đối với khách hàng. Chúng tôi không cam kết dịch vụ của chúng tôi có mức giá rẻ nhất. Nhưng đó sẽ là mức giá phù hợp, hơn cả là chất lượng mà khách hàng sẽ có được. 

Trân trọng.

5/5 - (2 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không