Đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, Đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản

Đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi
Đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THỨC ĂN  CHĂN NUÔI, ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THỨC ĂN THỦY SẢN

Thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam là thức ăn chăn nuôi, thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có), được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản sẽ có thời hạn 05 năm kể từ ngày được xác nhận. Trước khi hết thời gian lưu hành 06 tháng tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện đăng ký lại tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI, ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH  THỨC ĂN THỦY SẢN.

Trường hợp thức ăn chăn nuôi, thủy sản sản xuất trong nước:

Để có thể thực hiện việc đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản sản xuất trong nước tại Việt Nam, Các tổ chức, cá nhân cần thực hiện những bước sau:

  • Thứ nhất, các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản  cần đáp ứng các điều kiện của cơ sở sản xuất, gia công TACN, thủy sản theo quy định tại Điều 7, Nghị định 39/2017/NĐ-CP và sau đó thực hiện việc công bố hợp quy về điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
  • Thứ hai, Công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy (nếu có) đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo quy định
  • Thứ ba,  Nộp hồ sơ đăng ký lưu hành cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

-Đơn đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản (theo mẫu)

-Bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy về điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

-Bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp đồng gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản gia công tại cơ sở đã công bố hợp quy về điều kiện sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản);

-Bản chính hoặc bản sao các giấy tờ sau: Tiêu chuẩn công bố áp dụng, bản thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới (nếu có);

-Bản chính hoặc bản sao phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn của sản phẩm trong tiêu chuẩn công bố áp dụng và trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được cấp bởi các phòng thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận.

-Mẫu nhãn của sản phẩm (có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất).

Trường hợp thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu:

Các cơ sở nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu thức ăn thủy sản cần chuẩn bị 01 bộ Hồ sơ đăng ký lưu hành bao gồm:

Đơn đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam;

-Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương của thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định;

-Bản sao một trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP hoặc tương đương của cơ sở sản xuất;

-Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, công dụng, hướng dẫn sử dụng;

-Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam; nhãn phụ sản phẩm thể hiện bằng tiếng Việt theo quy định;

-Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn sản phẩm được cấp bởi phòng thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ chỉ định hoặc được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc tế, tổ chức công nhận khu vực hoặc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định, thừa nhận;

-Mẫu nhãn của sản phẩm (có xác nhận của nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu);

Hồ sơ đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản nhập khẩu là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu. Nếu bản chính không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt phải có dịch thuật và chứng thực.

Khi cần tư vấn hoặc hỗ trợ trọn gói thủ tục đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản, hãy liên hệ với Luật Ba Đình

Hotline tư vấn thủ tục 0988931100/ 0931781100

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *