Thủ tục giải thể công ty (Doanh nghiệp cổ phần, TNHH) Dịch vụ 0 đồng

18/06/2020

Thủ tục giải thể công ty (thủ tục đóng cửa công ty) cổ phần, TNHH. Điều này sẽ làm chấm dứt sự tồn tại của một công ty. Nó được thực hiện do ý muốn chủ quan của những người thành lập công ty. Quyết định giải thể doanh nghiệp được đưa ra có thể do hoạt động sản xuất, kinh doanh không mang lại hiệu quả. Quy trình thủ tục đóng cửa công ty cũng có thể bắt buộc thực hiện trong một số trường hợp pháp luật quy định. Lúc này công ty có thể tự soạn thảo hồ sơ, thông báo giải thể hoặc sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói.

Quy trình thủ tục giải thể công ty (doanh nghiệp)
Quy trình thủ tục giải thể công ty (doanh nghiệp)

Nếu như thành lập công ty được xem như thủ tục “khai sinh” cho công ty thì chúng ta có thể hiểu đơn giản là Thủ tục giải thể công ty sẽ  “khai tử” cho công ty. Đây được xem như thủ tục đóng cửa công ty. Nó sẽ chấp dứt hoàn toàn sự tồn tại của công ty.

Khi quyết định lựa chọn dịch vụ giải thể công ty thì thông thường các công ty thường mong muốn làm sao thực hiện thủ tục một cách đơn giản nhất, nhanh chóng và thuận lợi nhất để sớm làm xong thủ tục và tối ưu hóa chi phí.

1. Các trường hợp cần làm thủ tục giải thể công ty (doanh nghiệp) theo quy định pháp luật.

Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của HĐTV, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP;
 •  Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

2. Điều kiện thực hiện thủ tục giải thể công ty (doanh nghiệp)

Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

 • Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

3. Hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể công ty bao gồm giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể công ty;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể  (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Liên hệ tư vấn thủ tục giải thể công ty
Liên hệ tư vấn thủ tục giải thể công ty

4. Trình tự các bước thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

 • Thông qua quyết định giải thể.
 • Tổ chức thanh lý tài sản
 • Gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động. Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo về việc giải thể của công ty. 
 • Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không