Điều chỉnh Dự án Đầu tư ( Thời gian, tiến độ, chủ trương, quy mô) 2023

15/07/2020

Điều chỉnh dự án là gì ? Đó là phải làm một số thủ tục thay đổi về mặt pháp lý khi thay đổi một số nội dung của dự án đầu tư trên thực tế. Luật Ba Đình tư vấn các quy định về điều chỉnh dự án đầu tư như: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ( gia hạn tiến độ thực hiện dự án hoặc thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án ); Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư; Thay đổi chủ đầu tư dự án; Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài…

Chúng tôi cũng hướng dẫn làm thủ tục điều chỉnh dự án và giới thiệu mẫu quyết định điều chỉnh dự án.

1. Một số trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thường gặp.

 • Thay đổi tên dự án đầu tư;
 • Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư;
 • Thay đổi tên nhà đầu tư;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
 • Điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án;
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án;
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ;
 • Thay đổi ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có);
 • Thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Điều chỉnh dự án trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế;
 • Điều chỉnh dự án theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Bạn cần điều chỉnh dự án của mình thuộc trường hợp nào trong các trường hợp kể trên ? Hãy liên hệ Luật Ba Đình để được tư vấn.

Tư vấn quy định về hồ sơ, thủ tục điều chỉnh thời gian, tiến độ, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
Tư vấn quy định về hồ sơ, thủ tục điều chỉnh thời gian, tiến độ, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

2. Thủ tục cần làm khi điều chỉnh dự án đầu tư.

Để biết được thủ tục cần làm là gì khi điều chỉnh dự án. Trước tiên, cần xác định được loại dự án. Sau đó, xác định nội dung điều chỉnh của dự án.

Thủ tục cần làm khi điều chỉnh dự án đầu tư
Thủ tục cần làm khi điều chỉnh dự án đầu tư

Xác định loại dự án.

 • Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ?
 • Dự án có thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hay không ?
 • Nếu thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thẩm quyền quyết định chủ trương là của UBND cấp tỉnh hay của Thủ tướng Chính phủ ?

Từ đó xác định thủ tục cần làm như sau:

 • Nếu Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục cần làm sẽ là điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Nếu dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục cần làm là điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trong các trường hợp sau:

+ Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính;

+ Tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư;

+ Thay đổi thời hạn thực hiện của dự án hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

3. Thành phần hồ sơ, trình tự giải quyết thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong một số trường hợp cụ thể.

3.1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư; Địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư

(đối với những dự án hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ).

Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án;
 • Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

Trình tự giải quyết:

Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời hạn thực hiện là 03 ngày làm việc. 03 ngày được tính từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.2. Trường hợp điều chỉnh:

 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
 • Điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án;
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án;
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án;
 • Thay đổi ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có);

(đối với những dự án hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ).

Hồ sơ 01 bộ bao, gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).

Trình tự giải quyết:

Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời hạn thực hiện là 10 ngày làm việc. 10 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Trường hợp thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư.

Cần thực hiện thủ tục thay đổi nhà đầu tư. Trình tự thực hiện thủ tục theo hướng dẫn tại Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Chi tiết xem thêm chuyển nhượng dự án đầu tư

Xem thêm

Khách hàng nếu có nhu cầu điều chỉnh dự án liên quan đến: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ( gia hạn tiến độ thực hiện dự án hoặc thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án ); Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư; Thay đổi chủ đầu tư dự án; Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài; 

Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn và nhận mẫu quyết định điều chỉnh dự án:

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078
5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không