Điều kiện để mở trường mầm non tư thục (Điều kiện thành lập trường MN)

16/06/2021

Trường mầm non tư thục là loại hình giáo dục mầm non của tư nhân. Mô hình này được thành lập và hoạt động theo quy định cúa pháp luật và của Bộ Giáo dục và đào tạo. Để mở trường mầm non tư thục, cần đáp ứng một số các điều kiện cơ bản. Vậy điều kiện để mở trường mầm non tư thục là gì ? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể về điều kiện thành lập trường mầm non tư thục.

I. Căn cứ pháp lý quy định các điều kiện thành lập trường mầm non tư thục.

 1. Hiểu thể nào là  thành lập trường mầm non tư thục?

  Giáo dục mầm non là bậc giáo dục rất quan trọng trong sự nghiệp trồng người. Nói là quan trọng bởi vì cấp giáo dục này được xem như một sự khởi đầu, tạo bản lề cho sự hình thành và phát triển của trẻ nhỏ. Học sinh mầm non cần được quan tâm, được nuôi dậy, được định hướng cho sự phát triển về tâm lý, nhận thức, thể chất trong một môi trường chuẩn mực.

  Mở trường mầm non, hay còn được gọi là thành lập trường mầm non được hiểu là toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Rồi từ đó, một trường mầm non  được thành lập và đi vào hoạt động hợp pháp. Để đạt được điều này, trước hết cần đáp ứng các điều kiện để mở trường mầm non tư thục

 2. Nhà nước quy định thế nào về các điều kiện thành lập trường mầm non tư thục?

Nhà nước quan tậm, tạo điều kiện cho sự ra đời và hoạt động của mô hình trường mầm non tư thục. Đây là một trong những chủ trương, chính sách xã hội hóa giáo dục của nước ta.

Nhà nước cho phép tư nhân tham gia vào lĩnh vực giáo dục mầm non đi đôi với việc quản lý nghiêm ngặt hoạt động của mô hình các trường mầm non tư thục. Hệ thống pháp luật bao gồm Luật, Nghị định, Thông tư quy định về các điều kiện để mở trường mầm non tư thục. Cụ thể đó là:

 • Luật giáo dục – Luật số: 43/2019/QH14;
 • Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật giáo dục;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP; 
 • Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.
Quy định pháp lý về điềuk kiện để mở trường mầm non tư thục
Quy định pháp lý về điều kiện để mở trường mầm non tư thục

Hệ thống các văn bản kể trên được xem như hành lang pháp lý vững chắc để nhà nước quản lý hoạt động của loại hình trường mầm non tư thục. Các điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cụ thể như thế nào ? Nội dung này sẽ được trình bày chi tiết ngay dưới đậy

II.  Các điều kiện  để mở trường mầm non tư thục.

 1. Các điều kiện cơ bản ban đầu: 

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục được quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

“1. Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.”

 Đề án do có sở tự lập bao gồm các nội dung như:  Tên và địa chỉ trương mầm non; Mục tiêu mở trường Mầm non tư thục; cơ cấu tổ chức; cơ chế hoạt động,…

2.  Các điều kiện cụ thể mở trường mầm non tư thục

Trong phần cơ cấu tổ chức cần phải thể hiện các nội dung cơ bản như: Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên dự kiến:………. người, trong đó nêu cụ thể các vị trí như Chủ trường; Hiệu trưởng; Giáo viên các lớp (Số lượng, trình độ); Nhân viên. Cũng cần phải quy định rõ chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên như chế độ hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội…

Về cơ chế hoạt động:  Cơ chế cần nêu rõ Quy mô phát triển,chất lượng chăm sóc giáo dục

Về điều kiện cơ sở vật chất, đất đai: ( quy định tại 5 Nghị định 46, sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

 • Phải có vị trí tại khu đất dân cư đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường
 • Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích cây xanh, đường đi; diện tích sân chơi. Diện tích bình quân tối thiểu 12 m2/trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2/trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo. 

Điều kiện nhân sự: Đội ngũ quản lý, đội ngũ giáo viên, chuyên viên. Đội ngũ nhân sự cần đáp ứng các điều kiện về bằng cấp, kinh nghiệm, sức khỏe… theo quy định của Bộ GD&ĐT

Tài liệu, giáo án, chương trình, dụng cụ giảng dạy, thiết bị,.. cần đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

Để được tư vấn thêm về điều kiện thành lập trường mầm non tư thục, hãy liên hệ Luật Ba Đình

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không