Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp cho các c.sở đáp ứng các điều kiện như sau:

 • C.sở có đăng ký ngành nghề sx, kd thực phẩm, dịch vụ nhà hàng ăn uống.
 • Người sx,kd thực phẩm có giấy xác nhận kiến thức ATTP và giấy KSK.
 • Nguyên liệu, sản phẩm sx,kd  rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 • Csở đủ tiêu chuẩn vệ sinh, được bố trí hợp lý theo nguyên tắc ATTP.
Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Thời hạn của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo quy định tại Điều 37 Luật ATTP 2012, Giấy  chứng nhận vệ sinh ATTP có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.

Trước khi hết thời hạn 06 tháng, cơ sở phải làm thủ tục xin cấp lại. Thủ tục cấp lại được thực hiện như cấp mới

Trình tự thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Xác nhận kiến thức ATTP.
 • Khám sức khỏe theo quy định.
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hướng dẫn chuẩn bị cơ sở trước khi đoàn xuống thẩm tra.
 • Đại diện làm việc với đoàn thẩm định.
 • Nhận giấy chứng nhận.
 • Trả kết quả cho khách hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí lâu dài.

Xem các dịch vụ liên quan

Công bố thực phẩm

Đăng ký mã số mã vạch

Hãy liên hệ trực tiếp với công ty TNHH Luật Ba Đình. ĐT 0988.93.1100/ 0931.78.1100.

Chúng tôi cam kết luôn cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và luôn song hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.

 

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *