Giấy phép an ninh trật tự(Giấy chứng nhận an ninh trật tự)

05/04/2020

Giấy phép an ninh trật tự (Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ) được hiểu là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự. Đây là các ngành, nghề có rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Nội dung tóm tắt bài viết

Những ngành nghề nào cần xin Giấy phép về an ninh trật tự? Xin ở đâu?

Danh sách ngành nghề yêu cầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

ngành nghề kinh doanh yêu cầu giấy phép an ninh trật tự (giấy chứng nhận an ninh trật tự)
ngành nghề kinh doanh yêu cầu giấy phép an ninh trật tự (giấy chứng nhận an ninh trật tự)

Theo quy định tại điều 3, nghị định 96/2016/NĐ-CP, danh mục một số ngành, nghề cần xin giấy phép về an ninh trật tự bao gồm:

 • Sản xuất con dấu.
 • Kinh doanh công cụ hỗ trợ: sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ; sửa chữa công cụ hỗ trợ.
 • Kinh doanh các loại pháo.
 • Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
 • Kinh doanh dịch vụ xoa bóp.
 • Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
 • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
 • Kinh doanh súng bắn sơn.
 • Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
 • Kinh doanh casino.
 • Kinh doanh dịch vụ đặt cược.
 • Kinh doanh khí (được quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 về kinh doanh khí).
 • Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
 • Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
 • Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
 • Kinh doanh dịch vụ nổ mìn
 • Kinh doanh dịch vụ in
 • Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động
 • Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.
 • Kinh doanh dịch vụ karaoke.
 • Kinh doanh dịch vụ lưu trú.
 • Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

Xin giấy phép an ninh trật tự ở đâu ?

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự:

Là cơ quan công an có thẩm quyền. Ví dụ:

 • Dịch vụ cầm đồ: công an Quận, Huyện, Thị Xã, Thành Phố thuộc Tỉnh.
 • Dịch vụ bảo vệ: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Tỉnh, Thành Phố.
 • Sản xuất con dấu: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Tỉnh, Thành Phố

Yêu cầu về điều kiện để được cấp giấy phép an ninh trật tự (giấy chứng nhận an ninh trật tự)

Yêu cầu điều kiện chung.

Căn cứ, Nghị định 96/2016/NĐ-CP, các cơ sở kinh doanh muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập hộ kinh doanh các thể

 • Người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh: Đạo đức tốt, lí lịch rõ ràng.
 • Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định, phải được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy các danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Yêu cầu điều kiện cụ thể với từng ngành nghề:

– Đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ và dịch vụ đòi nợ.

Người chịu trách nhiệm về ANTT của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và dịch vụ đòi nợ phải là người có HKTT ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về một số hành vi nhất định.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

– Đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải là doanh nghiệp.

Người chịu trách nhiệm về ANTT phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Không phải là người chịu trách nhiệm về ANTT của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

– Một số ngành, nghề khác , doanh nghiệp phải thuộc Bộ Quốc Phòng mới được kinh doanh bao gồm: sản xuất con dấu có hình quốc huy, hình công an, quân hiệu; Sản xuất súng bắn sơn, quân trang, quân phục của lực lượng vũ trang; Kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; Kinh doanh pháo,…

Giấy phép an ninh trật tự có thời hạn bao lâu? Giới thiệu mẫu giấy chứng nhận an ninh trật tự.

Thời hạn của giấy chứng nhận an ninh trật tự

Theo quy định pháp luật, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT không quy định thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp sau:

 • Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật.
 • Giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp cho cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn. Trường hợp này, thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT không vượt quá thời hạn ghi trong các văn bản đó.
 • Cơ sở KD ngành, nghề sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT phù hợp với thời hạn ghi trong văn bản về thi công công trình, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí.

Tuy nhiên, trong trường hợp các văn bản, giấy phép quy định có thời hạn hoạt động từ 10 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT không ghi thời hạn sử dụng.

Tổng đài luật sư tư vấn thủ tục miễn phí 19006593

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự:

………..(1)………
………..(2)………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………/GCN  

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ Nghị định số …./2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Theo văn bản:…………..(3)……………..Số: ……………………………. cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp:………………………………………………………………. và kết quả thẩm định hồ sơ của cơ sở kinh doanh:  …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (ông, bà): .…………… Quốc tịch:…………………………………………..…………Năm sinh: ………………………………….

Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………………

Số CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu): ………………….…………………………………… cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp: ………………….………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

………………(2)………………

CHỨNG NHẬN

………………………………(4)………………………………

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ……………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

………………………………………………………………………………..……………………………….

 

………….., ngày …… tháng …… năm ……
………..
(5)…………

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

(2) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận

(3) Tên văn bản tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số      /2016/NĐ-CP

(4) Tên cơ sở kinh doanh

(5) Lãnh đạo đơn vị cấp Giấy chứng nhận (ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn quy trình làm thủ tục xin cấp mới Giấy phép an ninh trật tự

– Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân đầu tư kih doanh ngành nghề yêu cầu điều kiện về ANTT.

– Cơ quan giải quyết:

cơ quan công an có thẩm quyền

– Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo mẫu.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, chứng nhận hoạt động của cơ sở.

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu về PCCC đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa

+ Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 Phụ lục NĐ 96/2016/NĐ-CP). Kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo NĐ 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về ANTT của cơ sở kinh doanh.

Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT:

Phải có bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội). Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

Phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Ngoài ra, đối với một số ngành nghề cụ thể, cần có thêm các tài liệu sau:

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ, phải có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

+ Cơ sở kinh doanh ngành, nghề: Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí; kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ đặt cược, phải có văn bản cho phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

– Quy trình thực hiện thủ tục

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

+ Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đồng thời cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

+ Đến hạn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

– Thời hạn giải quyết:

Không quá 05 ngày làm việc.

– Kết quả thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhân được Giấy phép an ninh, trật tự

– Lệ phí nhà nước:

Lệ phí cấp mới: 300000 VNĐ

– Giá dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự trọng gói:

Liên hệ số điện thoại tư vấn của Luật Ba Đình để được báo giá:

Hướng dẫn cấp đổi giấy phép an ninh trật tự.

Trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin hoặc có thay đổi nội dung thông tin, hết thời hạn sử dụng:

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh ( theo mẫu số 03 tại Phụ lục Nghị định 96/2016/NĐ-CP) để gửi cơ quan Công an có thẩm quyền
 • Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);
 • Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị mất.

Hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục Nghị định 96/2016/NĐ-CP)
 • Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.
 • Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh của Bộ Tài chính.

Trên đây là nội dung tư vấn và hướng dẫn thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự ( giấy chứng nhận an ninh trật tự). Luật Ba Đình rất mong nhận được những câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp của khách hàng.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Trân trọng!

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không