Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

26/11/2020

Các doanh nghiệp muốn nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật bắt buộc phải có giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Luật Ba Đình xin gửi tới quý khách hàng trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo quy định pháp luật mới nhất 2020. 

1. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

Bước 1: Đăng ký, đăng nhập.

Doanh nghiệp tiến hành đăng ký và đăng nhập hệ thống tại trang web Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký 01 tài khoản duy nhất.

Bước 2: Tạo hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

Quý khách vào màn hình trang chủ, chọn button. Lúc này, sẽ hiển thị ra form thêm mới hồ sơ. Nhập đầy đủ thông tin vào form bao gồm:

  • Thông tin chung:

Số đơn đăng ký của doanh nghiệp. Những thông tin còn lại sẽ tự hiển thị theo tài khoản mà doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin một cửa Quốc gia. Ngoài ra, quý khách được phép chỉnh sửa email, số điện thoại, số fax.

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.
Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.
  • Thông tin nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật:

Gồm: nhập thông tin thuốc, mục đích, địa điểm nhập khẩu, thời gian nhâp khẩu từ ngày- đến ngày. Có 2 cách nhập thông tin thuốc:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào bảng. Quý khách hàng ấn vào nút “+”, để thêm từng thuốc bảo vệ thực vật. Lúc này, quý khách cần nhập đầy đủ thông tin về thuốc bảo vệ thực vật và chọn nút lưu để lưu thông tin thuốc. Sau khi hoàn thành thao tác, chọn nút đóng. Tại màn hình thêm mới, thông tin thuốc vừa nhập đã hiển thị ở bảng thông tin thuốc.

Cách 2: Nhập dữ liệu bằng cách import 1 file excel. Cách này được áp dụng khi danh sách thuốc nhập khẩu quá nhiều, nhập trực tiếp sẽ mất nhiều thời gian.

Bước 1: Tải file mẫu nhập từ excel về máy, người dùng sẽ nhập dữ liệu vào file excel này. Lưu file excel (ví dụ đặt tên file : mẫu.xlsx)

Bước 2: Ấn chọn file: mẫu.xlsx  để đẩy dữ liệu từ file excel lên dưới danh sách hàng hóa.

  • Thông tin tệp đính kèm:

Kích vào ô chọn tệp để tải file lên. Khách hàng lơu ý, bắt buộc phải chọn tối thiểu là 1 loại file (tổng dung lượng file tải lên <= 5MB)

Bước 3: Nộp hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin vào màn hình thêm mới hồ sơ. Quý khách hành chọn nút lưu thông tin để lưu lại những thông tin đã nhập. Lúc này, tại màn hình trang chủ, chọn nút gửi hồ sơ để gửi hồ sơ đi. Trang web sẽ hiển thị thông báo yêu cầu được thực hiện thành công. Khách hàng trở về giao diện trang chủ để hoàn tất gửi hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

Nộp hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.
Nộp hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Bước 4: Chỉnh sửa, xóa hoặc rút hồ sơ.

Đối với chỉnh sửa hồ sơ, quý khách chỉ được thực hiện khi hồ sơ đang ở trạng thái tạo mới, chờ tiếp nhận, yêu cầu bổ sung hồ sơ, đã gửi sửa đổi bổ sung hồ sơ, đã tiếp nhận, xin sửa hồ sơ. Nút sửa hiển thị khi hồ sơ ở trạng thái: tạo mới, chờ tiếp nhận, yêu cầu bổ sung hồ sơ, đã gửi sửa đổi bổ sung. Nút xin sửa hiển thị khi hồ sơ ở trạng thái: đã tiếp nhận, xin sửa hồ sơ.

Để sửa hoặc xin sửa hồ sơ, khách hàng vào màn hình trang chủ. Sau đó kích icon chỉnh sửa ở cột sửa trong lưới danh sách hồ sơ ứng với hồ sơ cần sửa. Lúc này sẽ hiển thị ra form thêm mới hồ sơ. Với những thông tin đã nhập, Khách hàng cần sửa chỗ nào thì kích vào đó để sửa.

Để thực hiện xóa hồ sơ, thì hồ sơ phải ở trạng thái tạo mới. Quý khách vào màn hình trang chủ, ấn chọn “x” ở cột xóa trong lưới danh sách hồ sơ ứng với hồ sơ cần xóa. Lúc này sẽ hiển thị ra thông báo. Ấn chọn “tôi chắc chắn” để thực hiện xóa hồ sơ.

Để rút hồ sơ thì hồ sơ phải ở trạng thái: chờ tiếp nhận, từ chối tiếp nhận. Quý khách vào màn hình trang chủ, ấn chọn icon ở cột rút hồ sơ trong lưới danh sách hồ sơ ứng với hồ sơ cần rút. Lúc này sẽ hiển thị ra form nhập lý do rút hồ sơ. Sau khi nhập lý do xin rút hồ sơ, quý khách ấn nút gửi. Trang chủ sẽ hiển thị thông báo rút hồ sơ thành công. Hồ sơ vừa xin rút sẽ ở trạng thái: yêu cầu hủy hồ sơ (đối với trường hợp đã tiếp nhận) và hủy hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ đang ở trạng thái chờ tiếp nhận).

Bước 5: Kiểm tra giấy giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật đã được chấp thuận chưa?

Nút xem giấy phép sẽ xuất hiện khi hồ sơ ở trạng thái hoàn thành cấp phép. Quý khách vào màn hình trang chủ. Ấn chọn hình xem giấy phép để xem giấy phép.

Xem thêm:

Bước 6: Gửi thanh toán phí, gửi thanh toán phí bổ sung.

Việc gửi áp phí được thực hiện khi trạng thái hồ sơ là thông báo áp phí. Quý khách ấn chọn nút xem ở cột chức năng Thông báo áp phí. Màn hình sẽ hiển thị thông báo áp phí. Quý khách ấn vào tab Thông báo thanh toán phí để nhập thông tin thanh toán phí. Tiến hành nhập đầy đủ thông tin, chọn gửi. Thông tin thanh toán sẽ được hiển thị ở bảng bên dưới để gửi thông báo thanh toán phí. Khi thông tin thanh toán đã được gửi đi, khách hàng sẽ không được thực hiện chỉnh sửa hay gửi thông báo lần nữa.

Khi trạng thái hồ sơ là Yêu cầu thanh toán phí bổ sung, khách hàng cần gửi thanh toán phí bổ sung. Cách gửi thông báo phí bổ sung được thực hiện tương tự như gửi thanh toán phí.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

2. Căn cứ pháp lý xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

  • Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013.
  • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
  • Thông tư 231/2016/TT-BTC phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
  • Luật Quản lý ngoại thương 2017.
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương
  • Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không