Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

09/02/2018

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được cấp cho các cơ sở sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ) bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất;
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP CỦA LUẬT BA ĐÌNH

 • Tư vấn pháp luật có liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bàn giao lại cho khách hàng.

CÔNG TY TNHH LUẬT BA ĐÌNH

ĐT 0988931100/ 0931781100

 

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không