Tư vấn xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm| Luật sư tư vấn chuyên sâu

giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm . Đó là hình thức nhà nước ghi nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện. Điều kiện ở đây là điều kiện về VSATTP theo quy định .

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩmNó cũng  được xem là hình thức quản lý nhà nước cần thiết.  Bởi lẽ VSATTP  đã và đang là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội.

Pháp luật hiện hành cũng đã quy định rất cụ thể thẩm quyền cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm với từng trường hợp cụ thể.

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRỌN GÓI CỦA LUẬT BA ĐÌNH

  • Xác nhận kiến thức ATTP và khám SK cho cơ sở.
  • Soạn thảo hồ sơ cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;
  • Đại diện nộp hs tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Hướng dẫn chuẩn bị cơ sở  trước khi đoàn thẩm định thẩm tra;
  • Đại diện làm việc với đoàn thẩm định;
  • Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng;
  • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí lâu dài.

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp. 06 tháng trước khi hết thời hạn của giấy phép, cơ sở phải làm thủ tục xin cấp lại.

CĂN CỨ PHÁP LÝ CẤP GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 17 tháng 06 năm 2010 , Quốc Hội đã ban hành Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 . Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật ATTP. Dưới Luật, Nghị định, còn có các thông tư của các bộ ngành liên quan. Đó là những căn cứ pháp lý cho việc cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lưu ý: Riêng đối với các nhà hàng, quán ăn, ngời việc xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm còn phải làm thủ tục xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ nếu có bán rượu cho khách hàng.

Hãy liên hệ với Luật Ba Đình để được các Luật sư tư vấn miễn phí và thực hiện thủ tục trọn gói theo yêu cầu.

Xem các dịch vụ liên quan:

Công bố thực phẩm

Đăng ký mã số mã vạch

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *