Hồ sơ công bố mỹ phẩm

13/07/2017

Hồ sơ công bố mỹ phẩm
Hồ sơ công bố mỹ phẩm

Hồ sơ công bố mỹ phẩm được quy định tại Điều 4 thông tư 06/2011/TT-BYT.

Tùy theo từng trường hợp công bố mỹ phẩm nhập khẩu hay công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước mà thành phần hồ sơ sẽ có sự khác nhau.

Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

  • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp);
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

– Nội dung của giấy ủy quyền: Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất; Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam); Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền; Thời hạn ủy quyền; Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam; Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.

  •  Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).  CFS phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp;

– CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.       

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước.

  • Phiếu công bố mỹ phẩm ;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp);
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ) trong trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất;
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất;

Khi cần hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ công bố mỹ phẩm và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, hãy liên hệ với Luật Ba Đình theo số điện thoại 0988931100/ 0931781100 để được tư vấn.

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không