Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những thành phần giấy tờ, tài liệu gì? Hãy cùng Luật Ba Đình tìm hiểu thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Khi quyết định khởi nghiệp bằng con đường thành lập công ty, việc đầu tiên là chúng ta cần xác định sẽ lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào? Sau đó, để có thể thực hiện được thủ tục thành lập doanh nghiệp thì cần nắm được hồ sơ thành lập loại hành công ty đó bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty được rất nhiều người lựa chọn bởi tính ưu việt của nó.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần được quy định tại Điều 22 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.Thành phần hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;

– Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND, CCCD, HC đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND, CCCD, HC của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

+Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *