Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

ho-so-thanh-lap-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 22 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định;

– Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);

– Danh sách thành viên theo mẫu quy định;

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND, CCCD, HC đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

+  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND, CCCD, HC của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty Luật Ba Đình tư vấn pháp luật doanh nghiệp miễn phí và hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc. Thủ tục nhanh chóng, chính xác, chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian và chi phí tối ưu cho khách hàng.

Hãy gọi chúng tôi, 0988.93.1100/ 0931.78.1100 để được hướng dẫn. Trân trọng!

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *