Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

20/05/2017

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hiện nay được quy định tại Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định ;
 • Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND, CCCD, HC của chủ sở hữu công ty.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài;
 • Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường (đối với DN xã hội);

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định ;
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND, CCCD, HC của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND, CCCD, HC của từng đại diện theo ủy quyền.
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 •  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường (đối với DN xã hội)
ho-so-thanh-lap-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien
ho-so-thanh-lap-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien

Từ 1/7/2017, việc thành lập doanh nghiệp sẽ được đồng bộ tiến hành theo hình thực đăng ký kinh doanh qua mạng.

Đây là hình thức còn tương đối mới mẻ và chắc chắn sẽ gây nhiều bỡ ngỡ và khó khăn trong khi thực hiện. Để tiết kiệm thời gian, chi phí cho quý khách hàng, Luật Ba Đình kiển khai dịch vụ hỗ tợ khách hàng thực hiện trọn gói thủ tục thành lập công ty qua mạng trực tuyến.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục.

Công ty TNHH Luật Ba Đình.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

 Xem thêm:

 
Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không