Làm phù hiệu xe tải, xe hợp đồng, xe khách, taxi, container, đầu kéo, du lịch.

20/05/2020

Làm phù hiệu xe tải , Phù hiệu xe hợp đồng, xe khách, taxi, xe nội bộ, container, đầu kéo, xe du lịch. 

Nội dung tóm tắt bài viết

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định có hiệu lực từ 1/ 4/ 2020.

Dịch vụ làm phù hiệu xe tải, xe hợ đồng, xe khách, taxi, container, xe đầu kéo, xe du lịch...
Dịch vụ làm phù hiệu xe tải, xe hợp đồng, xe khách, taxi, container, xe đầu kéo, xe du lịch…

Quy định mới nhất về làm phù hiệu xe tải, xe hợp đồng, xe khách, taxi, xe nội bộ, container, đầu kéo, xe du lịch. Gắn biển hiệu xe theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Các đơn vị kinh doanh vận tải ( Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ) có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô. Phù hiệu, biển hiệu được cấp phù hợp với loại hình kinh doanh đã được cấp phép.

  • Phù hiệu xe hợp đồng

  • Làm phù hiệu xe tải

  • Phù hiệu xe nội bộ

  • Phù hiệu xe khách

  • Phù hiệu xe taxi

  • Phù hiệu xe container

  • Phù hiệu xe đầu kéo

  • Phù hiệu xe du lịch

Liên hệ tư vấn làm phù hiệu xe:

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Nghị định quy định cụ thể các trường hợp làm phù hiệu xe tải, Phù hiệu xe hợp đồng, xe khách, taxi, xe nội bộ, container, đầu kéo , biển hiệu xe du lịch như sau:

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Xe phải có phù hiệu “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH” . Phù hiệu được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe.

 Xe ô tô sử dụng để vận tải trung chuyển hành khách.

Xe phải có phù hiệu “XE TRUNG CHUYỂN” . Phù hiệu được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

Xe phải có phù hiệu “XE BUÝT”. Phù hiệu được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Xe phải có phù hiệu “XE TAXI” . Phù hiệu được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Xe phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG”. Phù hiệu được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết các thông tin khác trên xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.

Xe phải có phù hiệu “XE CÔNG-TEN-NƠ”,

Xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải hàng hóa.

Xe phải có phù hiệu “XE ĐẦU KÉO”.

Xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải.

Xe phải có phù hiệu “XE TẢI” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch.

Xe phải Có biển hiệu “XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết các thông tin trên xe.

Trình tự làm thủ tục đăng ký làm phù hiệu xe tải, Phù hiệu xe hợp đồng, xe khách, taxi, xe nội bộ, container, đầu kéo , biển hiệu xe du lịch theo nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Chuẩn bị hồ sơ làm phù hiệu xe:

Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu xe bao gồm:

  • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu;
  • Giấy đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô (bản sao hợp lệ ).

Nếu phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ:

Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân;

Hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

làm phù hiệu xe tải
làm phù hiệu xe tải

Thực hiện trình tự, thủ tục cấp phù hiệu xe theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nơi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục đề nghị cấp phù hiệu xe là sở Giao thông vận tải. Đây là  cơ quan đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị.

Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nói trên. Hình thức nộp trức tiếp hoặc qua bưu điện.

Cơ quan cấp thực hiện việc xử lý hồ sơ và cấp phù hiệu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải;

Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, sẽ có thông báo trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Nếu hồ sơ đã hợp lệ. Sở Giao thông vận tải sẽ cấp phù hiệu cho các xe trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định. Trường hợp từ chối không cấp, phải trả lời và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

Cơ quan cấp kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe ô tô để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện kinh doanh vận tải trên hệ thống Đăng kiểm Việt Nam;

Sở GTVT sẽ chỉ cấp phù hiệu xe khi thiết bị giám sát hành trình của xe đáp ứng đầy đủ các quy định về lắp đặt, truyền dẫn dữ liệu.

 Phù hiệu xe sẽ được cấp lại khi hết thời hạn bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng theo yêu cầu của chủ phương tiện.

Đối với xe ô tô vận tải khách du lịch. Thủ tục cần thực hiện là xin cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch.

Liên hệ để được tư vấn các loại phù hiệu, biển hiệu xe ô tô.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không