Mẫu di chúc đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật

23/04/2017

mau-di-chuc
mau-di-chuc

Mẫu di chúc đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật

Mẫu di chúc đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật là mẫu Di chúc có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 631 Bộ Luật Dân sự 2015, bao gồm:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản.
  • Ngoài các nội dung quy định như trên, di chúc có thể có các nội dung khác tùy thuộc vào ý chí của người để lại di sản

Một số lưu ý khi viết di chúc.

  • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
  • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Luật Ba Đình giới thiệu mẫu di chúc đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật để các cá nhân, tổ chức tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng …  năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … Thành phố Hà Nội – địa chỉ tại ………………………………………………………………………………….……………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:…………………….…………………………………………………….

Lập và ký tên vào Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của vợ chồng cho con có nội dung  nh­ư sau:

I -Tài sản để lại cho người thừa kế: 

Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà ………………………………., đã chết năm……..) là đồng sở hữu toàn bộ 03 khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:

1.Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+   Thửa đất được quyền sử dụng:

–         Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số:……………………………………..

–         Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

–         Diện tích: 50,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

–         Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 50,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

Sử dụng chung: 0  m2

–         Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

–         Thời hạn sử dụng: Lâu dài

–         Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

+   Tài sản gắn liền với đất:

–  Theo Giấy chứng nhận: Nhà Bê tông 01 tầng; DTXD: 40,0m2; DTSD: 50,0m2

2.Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+  Thửa đất được quyền sử dụng:

–         Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số:……………………………………..

–         Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

–         Diện tích: 60,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

–         Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 60,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

Sử dụng chung: 0  m2

–         Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

–         Thời hạn sử dụng: Lâu dài

–         Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

+   Tài sản gắn liền với đất:

–   Theo Giấy chứng nhận: Nhà Bê tông 01 tầng; DTXD: 40,0m2; DTSD: 60,0m2

3.Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+   Thửa đất được quyền sử dụng:

–         Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số:……………………………………..

–         Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

–         Diện tích: 80,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

–         Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 80,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

Sử dụng chung: 0  m2

–         Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

–         Thời hạn sử dụng: Lâu dài

–         Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

+   Tài sản gắn liền với đất:

–  Theo Giấy chứng nhận: Nhà Bê tông 03 tầng; DTXD: 80,0m2; DTSD: 80,0m2

Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi làm Di chúc này phân chia toàn bộ phần tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng tôi và phần tôi được hưởng thừa kế từ chồng tôi (ông/bà ……………………………. – đã chết) để lại cho các con, cháu tôi có tên dưới đây, theo kỷ phần như sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

II-  Những nội dung khác liên quan đến nội dung Di chúc này:

a)    Ngoài người có tên trên đây, tôi không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác;

b)    Tôi không có bất kỳ một khoản nợ nào phải thanh toán nên những người có tên trên đây được hưởng di sản của tôi.

c)    Tất cả những sự phân chia khác đối với khối di sản này (nếu có) trước khi tôi lập bản Di chúc này đều không có giá trị trước pháp luật.

d)    Việc phân chia di sản trong bản Di chúc này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi, được xác lập trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất cứ ai đe doạ, lừa dối hoặc cưỡng ép. Tôi đã nhờ Luật sư………… (Thẻ luật sư số: …… ……………) đánh máy bản di chúc này giúp tôi. Sau khi đánh máy, tôi đã được nghe đọc lại và hiểu rằng bản đánh máy này đã thể hiện được chính xác và đầy đủ ý nguyện của tôi.

e)    Bản Di chúc này gồm có 04 trang (Trong đó có 03 trang là nội dung di chúc và 01 trang là lời chứng nhận của Phòng Công chứng số 6 – Thành phố Hà Nội), được lập thành 05 (năm) bản chính, có giá trị như nhau (Lưu tại Phòng Công chứng …………………. 01 bản).

Người làm chứng                                  Người lập Di chúc

Các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo cách viết di chúc hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn pháp luật miễn phí và hỗ trợ theo yêu cầu!

Mẫu di chúc- liên hệ Luật Ba Đình
Mẫu di chúc- liên hệ Luật Ba Đình

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

 

1.5/5 - (2 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không