Mẫu điều lệ công ty Cổ phần chuẩn nhất 2023

01/08/2020

Điều lệ được ví như “xương sống” của  doanh nghiệp. Nó quy định những nội dung vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Đó là thông tin về doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức hoạt động; các vấn đề về vốn; hoạt động đầu tư kinh doanh, lợi nhuận, rủi ro…Đối với loại hình công ty cổ phần, bản điều lệ công ty lại càng cần phải được xây dựng một cách chi tiết và cẩn trọng. Điều lệ công ty cổ phần quy định các vấn đề quan trọng liên quan đến cơ cấu tổ chức quản lý như: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát, Giám đốc; Cổ đông, Cổ phần; Cổ phiếu…Luật Ba Đình giới thiệu mẫu điều lệ công ty cổ phần . Đây là mẫu điều lệ được xây dựng sau khi luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 1.1.2021.

Mẫu điều lệ công ty cổ phần
Mẫu điều lệ công ty cổ phần

I. NHỮNG NỘI DUNG CẦN CÓ TRONG MỘT BẢN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHUẨN.

Điều lệ mẫu công ty CP bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần;
 • Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty cổ phần (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 • Quyền và nghĩa vụ của cổ đông;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc;
 • Người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần.
Tư vấn soạn thảo mẫu điều lệ công ty cổ phần
Tư vấn soạn thảo mẫu điều lệ công ty cổ phần

II. GIỚI THIỆU MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN 2023.

Luật Ba Đình giới thiệu mẫu điều lệ công ty CP 2023 chuẩn nhất. Điều lệ được chúng tôi xây dựng dựa trên những quy định của pháp Luật doanh nghiệp 2020. Nó bao gồm đầy đủ các nội dung của một bản điều lệ công ty quy định tại điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020. Đồng thời nó cũng phù hợp với tính chất pháp lý của loại hình công ty cổ phần.

Tải xuống mẫu điều lệ công ty cổ phần 2020

Nếu khách hàng cần tư vấn thủ tục thành lập công ty hoặc tư vấn soạn thảo, sửa đổi điều lệ công ty

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078
Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không