Mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

17/09/2020

Luật Ba Đình giới thiệu mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Điều lệ công ty có thể được soạn thảo ngay trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bản điều lệ có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với mục tiêu quản lý và hoạt động của từng công ty. Mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên chuẩn sẽ rất cần thiết trong trường hợp tham khảo làm hồ sơ thành lập công ty TNHH 2TV. Nó cũng được xem là xương sống của doanh nghiệp 2 thành viên trở lên trong suốt quá trình hoạt động.

1. Mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên gồm những nội dung gì ?

Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau về điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên chuẩn mẫu:

Mẫu điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên
Mẫu điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên

Điều lệ công ty tnhh 2 tv trở lên bao gồm:

 • Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp TNHH 2 thành viên;
 • Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của công ty TNHH hai thành viên.
Hotline tư vấn thủ tục 0988931100 – 0931781100  (024)39761078

Mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 tv;
 • Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; 
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên góp vốn; Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Chú ý:

Mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên .

"Những nội dung trong mãu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên"
Những nội dung trong mãu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên

2. Dịch vụ tư vấn, soạn thảo mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Công ty Luật Ba Đình nhận tư vấn, soạn thảo Điều lệ khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên;

Xây dựng điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của công ty TNHH hai thành viên.

Nếu khách hàng đang gặp khó khăn trong việc soạn thảo điều lệ công ty, hãy liên hệ Luật Ba Đình:

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Khách hàng sẽ được tư vấn và cung cấp mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên.

Khách hàng cũng có thể tham khảo thêm:

Hoặc các dịch vụ liên quan khác như:

3/5 - (2 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không