Mẫu điều lệ công ty TNHH MTV ( 1 thành viên ) chuẩn nhất 2022

07/08/2020

 Luật Ba Đình giới thiệu Mẫu điều lệ công ty TNHH MTV ( 1 thành viên ) mới nhất 2022. Đây là mẫu điều lệ mà chúng tôi xây dựng dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp 2020 mới có hiệu lực từ 1.1.2021. Bản điều lệ chuẩn mẫu, quy định tất cả những vấn đề quan trọng của công ty tnhh một thành viên. Khách hàng có thể xem nội dung cụ thể và tải về mẫu điều lệ công ty tnhh một thành viên chuẩn 2022.

xây dựng mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
xây dựng mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT BẢN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV CHUẨN MẪU

Luật doanh nghiệp 2020 có quy định cụ thể về nội dung của điều lệ công ty. Cụ thể tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp. Điều luật quy định cụ thể các nội dung cần phải có trong bản điều lệ của các loại hình công ty khác nhau.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên, bản điều lệ chuẩn mẫu bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của chủ sở hữu công ty;
 •  Cơ cấu tổ chức quản lý;
 •  Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tư vấn soạn thảo mẫu điều lệ công ty TNHH MTV:

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

Điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của:

Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức;

Mẫu điều lệ công ty TNHH MTV được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của:

Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật.

Một bản điều lệ công ty chuẩn cần có đầy đủ các nội dung nói trên. Dựa trên những nội dung bắt buộc,điều lệ công ty sẽ quy định rõ ràng, cụ thể hơn.  Bên cạnh đó, bản điều lệ sẽ có thêm những điều khoản tùy ghi phù hợp với từng doanh nghiệp. Những điều khoản tùy ghi không được trái với quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu điều lệ công ty TNHH MTV (1 thành viên)
Hướng dẫn soạn thảo mẫu điều lệ công ty TNHH MTV (1 thành viên)

2. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH 1 thành viên nói riêng có thể có những thay đổi. Đó là những thay đổi liên quan đến cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh…

Một số trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thường gặp như:

 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi địa chỉ ;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ;
 • Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện;

Khi thực hiện thay đổi những nội dung kể trên, công ty TNHH MTV cần bổ sung sửa đổi bản điều lệ của công ty.

3. TẢI VỀ MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 2022

Luật Ba Đình giới thiệu mẫu điều lệ công ty tnhh mtv (1 thành viên ) chuẩn. Khách hàng có thể tải về tham khảo để soạn thảo bản điều lệ khi làm hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên. Hoặc xây dựng một bản điều lệ đúng quy định, phù hợp với thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Tải xuống Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 TV

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Luật Ba Đình xin trân trọng cảm ơn !

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không