Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

18/04/2022

Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC. Đây là loại giấy tờ có giá trị chứng nhận về việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ hơn về mẫu giấy này.

1. Phương tiện PCCC là gì? Kiểm định phương tiện PCCC là gì?

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy là các phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy, chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Ví dụ: Thang chữa cháy; cửa ngăn cháy, đèn chỉ dẫn thoát nạn… Cụ thể, danh mục các phương tiện PCCC được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Kiểm định ở đây có thể hiểu là kiểm nghiệm trên thực tế xem khả năng chống cháy có đạt tiêu chuẩn hay không? Đây là hoạt động được thực hiện theo quy trình của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Điều này nhằm kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của phương tiện PCCC với yêu cầu quy định trong quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về bảo đảm an toàn PCCC theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Phương tiện PCCC là gì? Kiểm định phương tiện PCCC là gì?
phuong-tien-pccc-la-gi-1200×678-JPEG

Ví dụ: Kiểm nghiệm cửa ngăn cháy. Là việc thử nghiệm cửa ngăn cháy này có thể chịu được nhiệt độ bao nhiêu? Trong thời gian bao lâu? Kiểm tra về thông số cửa ngăn cháy, chất liệu của cửa….

2. Nội dung và phương thức kiểm định phương tiện PCCC.

2.1. Nội dung kiểm định bao gồm:

 • Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
 • Kiểm định thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện.

Xem thêm: Giấy phép Phòng cháy Chữa cháy . Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận PCCC

2.2. Phương thức kiểm định gồm:

 • Kiểm tra số lượng, nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện;
 • Kiểm tra chủng loại, mẫu mã phương tiện;
 • Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
 • Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

3. Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.

3.1. Hồ sơ đề nghị kiểm định phương tiện PCCC

Theo quy định pháp luật, 1 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định đầy đủ bao gồm:

 • Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17 Thông tư số 66/2014/TT-BCA);
 • Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;
 • Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);
 • Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.
Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC
Mau-giay-chung-nhan-kiem-dinh-phuong-tien-pccc-luat-ba-dinh-500×500-JPEG

Lưu ý, hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Đồng thời, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

3.2. Thẩm quyền kiểm định phương tiện PCCC.

 • Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc Phụ lục VII ban hành kem theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP
 • Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh: các phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 3, 6, 7, và 8 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP
 • Đơn vị thuộc cơ quan Công an có đủ điều kiện, được Bộ Công an cho phép thực hiện công tác kiểm định; cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy: loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được cấp phép kiểm định thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

3.3. Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đầy đủ theo quy định pháp luật

….(1)….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./…….

………., ngày  tháng …. năm ……..

ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: ………(2)…………

Căn cứ kết quả kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày …. tháng ….. năm ….. của ……(3)……

Chúng tôi đề nghị …….(2)……… cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho phương tiện/lô phương tiện theo bảng thống kê kèm theo./. 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………

………..(4)………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Ghi chú:

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận kiểm định;

(3) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

 BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Kèm theo Văn bản đề nghị ngày …. tháng…..năm…… của …………..(1)………..)

Bảng thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy
Bảng thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy
Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC
Mau-giay-chung-nhan-kiem-dinh-phuong-tien-pccc-600×928-JPEG

4. Dịch vụ tư vấn mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC của Luật Ba Đình.

Công ty Luật Ba Đình là tự hào là đơn vị tư vấn hàng đầu về lĩnh vực giấy phép nói chung và giấy tờ liên quan đến phòng cháy chữa cháy nói riêng. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng sẽ được:

 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng những vấn đề liên quan đến mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan.
 • Thay mặt/ đại diện khách hàng tiến hành để nộp hồ sơ xin giấy PCCC tại Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.
 • Theo dõi, bổ sung hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC.
 • Gửi trả đơn về trực tiếp tận tay khách hàng.

Hotline tư vấn thủ tục 0988931100 – 0931781100  (024)39761078

Với tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp, chúng tôi luôn đề cao tính hiệu quả trong kết quả đạt được. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Luật Ba Đình để nhận được tư vấn 24/7 ngay hôm nay.

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không