Mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô. Giấy mua bán xe oto 2023

06/10/2022

Xe ô tô là một tài sản có giá trị lớn. Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế, bên cạnh đó là cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng mở rộng dẫn tới nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng cao. Các giao dịch mua bán xe ô tô cũng ngày một tăng. Ô tô là loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu. Sau khi mua bán, cần làm thủ tục sang tên. Muốn làm thủ tục sang tên thì phải có hợp đồng mua bán ô tô công chứng và một số giấy tờ kèm theo. Mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô được quy định như thế nào ? Đây luôn là điều được quan tâm hàng đầu đối với cả người mua lẫn người bán.  Hãy cùng Luật Ba Đình tìm hiểu về Mẫu giấy tờ mua bán xe ô tô – Giấy mua bán xe oto và cách viết trong bài viết dưới đây. 

I. Một số vấn đề chung về mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô – Giấy mua bán xe oto.

1. Giấy mua bán xe oto – mẫu giấy tờ mua bán xe ô tô là gì?

Giấy tờ mua bán ô tô được xác định là một loại hợp đồng mua bán tài sản và được quy định tại điều 430 Bộ Luật Dân sự 2015 như sau:

” Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”

Trong hợp đồng mua bán xe ô tô, các chủ thể bên mua và bên bán có quyền thương lượng tất cả những điều khoản liên quan đến nội dung hợp đồng như giá cả, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ các bên…

Mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô
Mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô

2. Những nội dung cơ bản của mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô.

Giấy tờ mua bán ô tô các bên lập thành hợp đồng và phải được công chứng, chứng thực. Sau đây là một số nội dung cơ bản trong hợp đồng/ giấy tờ mua bán xe ô tô: 

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Tên giấy tờ mua bán ô tô (Hợp đồng mua bán xe ô tô);
  • Thông tin cơ bản của các bên: Tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số CCCD/Hộ chiếu( nếu tài sản là của vợ chồng thì phải ghi đầy đủ thông tin của cả hai vợ chồng đối với bên bán hoặc bên mua; nếu tài sản thuộc sở hữu chung của nhiều người thì phải ghi đầy đủ thông tin của các đồng sở hữu hoặc chỉ ghi thông tin của một người đại diện – nếu những người khác có ủy quyền hợp lệ cho người đại diện đứng ra thực hiện giao dịch)
  • Thông tin loại xe mua bán: Nhãn hiệu, loại xe, biển số, màu sơn, số khung, số cấp giấy chứng nhận đăng ký xe…
  • Nội dung thỏa thuận của các bên trong giấy tờ mua bán ô tô: Giá cả, phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán, phương thức giao nhận tài sản, phương thức và thời hạn giao nhận tài sản, quyền và nghĩa vụ các bên…

Liên hệ tư vấn mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô - Giấy mua bán xe oto - mẫu giấy tờ mua bán xe ô tô
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

II. Luật Ba Đình cung cấp mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô – Giấy mua bán xe oto mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm ….., tại ………………Chúng tôi gồm:

Bên bán (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ………………………………….Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: ………………… do …………………………………… cấp ngày ………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………..

Bà: ………………………………….Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………. do …………………………………..cấp ngày ………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bên mua (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ………………………………..Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………. do …………………………………… cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe ô tô với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: XE Ô TÔ MUA BÁN

Bên A là chủ sử hữu chiếc xe ô tô mang biển số ………… theo giấy đăng ký ô tô số ……… do …………….. cấp ngày ………… đăng ký lần đầu ngày ………. được mang tên …………… tại địa chỉ: ………………

Nhãn hiệu : ………………………

Số loại : ………………

Loại xe : ……………….

Màu Sơn : …………………

Số máy : ……………….

Số khung : ……………………..

Số chỗ ngồi : ………………

Đăng ký xe có giá trị đến ngày: ………………..

Liên hệ tư vấn mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô - Giấy mua bán xe oto - mẫu giấy tờ mua bán xe ô tô
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Giá mua bán chiếc xe nêu trên tại điều một của Hợp đồng được thỏa thuận là: ………………….. VNĐ (Bằng chữ: ………………)

Phương thức thanh toán: ………………….

Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN XE

Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và các giấy tờ mua bán ô tô liên quan do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

Bên …. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Quyền sở hữu đối với xe nêu tại Điều 1 đã được chueyern cho bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ

Thuế, phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên …. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng/giấy tờ mua bán ô tô mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN VỀ GIẤY TỜ MUA BÁN XE Ô TÔ

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong hợp đồng/giấy tờ mua bán ô tô này là đúng sự thật;

– Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

– Việc giao kết mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này

2. Bên B cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân về quan hệ hôn nhân mà Bên B cung cấp ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;

– Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

3. Hai bên cam đoan:

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này;

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này;

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký vào Hợp đồng này.

                     BÊN BÁN                                                                                             BÊN MUA                                         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

III. Dịch vụ tư vấn của công ty TNHH Luật Ba Đình về Mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô – Giấy mua bán xe oto – mẫu giấy tờ mua bán xe ô tô.

Tư vấn mẫu giấy tờ mua bán xe ô tô
Tư vấn mẫu giấy tờ mua bán xe ô tô

Công ty luật TNHH Luật Ba Đình chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến các thủ tục mua bán xe ô tô. Chúng tôi cũng cung cấp thủ tục làm hợp đồng theo pháp luật một cách nhanh chóng, chất lượng. Nếu bạn đang băn khoăn và có nhu cầu hỗ trợ về Mẫu giấy tờ hợp đồng mua bán xe ô tô –Giấy mua bán xe oto – mẫu giấy tờ mua bán xe ô tô, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn. Khách hàng cũng có thể liên hệ tư vấn pháp luật qua zalo để được hỗ trợ. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm!

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không