Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh hoạt động trở lại

20/06/2021

Sau thời gian tạm ngừng kinh doanh, các doanh nghiệp có thể sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, để hoạt động trở lại thì doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục bắt buộc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về trình tự, thủ tục mà một doanh nghiệp cần làm khi thực hiện kinh doanh trở lại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gửi đến Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh hoạt động trở lại để quý khách hàng có thể tham khảo.

Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý không mong muốn của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp như thời gian gần đây. Công ty sẽ thực hiện các bước như chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ hợp lệ. Sau đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận về việc công ty/ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Công ty đó sẽ chính thức tạm ngừng hoạt động theo thời hạn trên giấy xác nhận. Công ty cũng hoàn toàn có thể hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn đã đăng ký trong giấy xác nhận trên.

1. Trình tự, thủ tục công ty/ doanh nghiệp cần thực hiện khi tiếp tục kinh doanh sau khi tạm ngừng.

Trình tự thực hiện việc tiếp tục kinh doanh trở lại
Trình tự thực hiện việc tiếp tục kinh doanh trở lại

1.1. Hồ sơ cần chuẩn bị

Công ty (doanh nghiệp) cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ được quy định sau đây:

  • Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thông báo này cần đúng chuẩn Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh hoạt động trở lại theo quy định của pháp luật. 
  • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả (trường hợp không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty).
  • Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu giấy tờ khác của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.
  • Bản sao hợp lệ quyết định và biên họp của chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị.

1.2. Thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện- Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty. doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như đã nêu trên. Để tránh sai sót không đáng có, trước khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần rà soát thật kỹ lưỡng. 

Xem thêm:

Bước 2: Nộp hồ sơ- nhận kết quả

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Thời gian nộp chậm nhất là 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh sau khi tạm ngừng kinh doanh. 

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. Sau khi tiến hành thẩm định, doanh nghiệp sẽ nhận Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động sau khi tạm ngừng. Thời hạn doanh nghiệp nhận kết quả là 03 ngày làm việc.

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trở lại
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trở lại

Luật Ba Đình tư vấn mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh. 

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

1.3. Những lưu ý quan trọng khi thực hiện thủ tục

Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận việc công ty/ doanh nghiệp kinh doanh trở lại, cơ quan này sẽ gửi thông tin thông báo doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp để phối hợp quản lý.

Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Sau khi công ty/ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thì phải phải thực hiện hồ sơ khai thuế như bình thường.

1.4. Dịch vụ của Luật Ba Đình.

Bên cạch các tư vấn khác liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, Luật Ba Đình cũng triển khai dịch vụ hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc để doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh hoạt động trở lại. Chúng tôi luôn cam kết thực hiện nhanh chóng, kịp thời và có mức chi phí hợp lý. Đặc biệt, các chuyên viên sẽ kiểm tra lại thành phần hồ sơ để đảm bảo tính hợp lệ. Làm việc với cơ quan nhà nước và nhận kết quả bàn giao cho khách hàng.

2. Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh- Luật Ba Đình

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh là một trong những giấy tờ quan trong trong bộ hồ sơ đã nêu trên. Chúng tôi gửi đến khách hàng mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh theo đúng chuẩn quy định pháp luật.

Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh hoạt động trở lại- Luật Ba Đình tư vấn
Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh hoạt động trở lại- Luật Ba Đình tư vấn

Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

 THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh
trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/
chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………….

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… cho đến ngày….tháng….năm……

Lý do tạm ngừng:………………………..

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)…………….

Mã số/ Mã số thuế của chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:…………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):…………………

Lý do tạm ngừng:…………………………….

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Luật Ba Đình tư vấn mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh. 

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

Tên chi nhánh:………………………………..

Mã số chi nhánh/ Mã số thuế của chi nhánh:……………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

Phòng Đăng ký kinh doanh:……………………………………. cấp ngày: ……….. /……… /…………

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng….năm……

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục hoạt động từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)………..

Mã số/ Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):…………

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:………………………..

Mã số chi nhánh/ Mã số thuế của chi nhánh:…………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):……  

Do Phòng Đăng ký kinh doanh:…………………………cấp ngày: ……….. /……… /……..

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)

Tải Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh

Để tải bản đầy đủ của Mẫu thông báo, khách hàng có thể tải về ngay tại đây:

Tải biểu mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh hoạt động trở lại
4.7/5 - (3 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không