Quy định mới nhất về ghi nhãn hàng hóa (quy định về nhãn mác hàng hóa)

21/04/2022

Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa. Nhãn hàng hóa thường ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa. Vậy thì ghi nhãn hàng hóa như thế nào cho đúng quy định? Mời các bạn tham khảo bài viết Quy định mới nhất về ghi nhãn hàng hóa (quy định về nhãn mác hàng hóa) của Luật Ba Đình.

I- Căn cứ pháp lý quy định về nhãn mác hàng hóa:

Hiện nay, việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa được quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 . Ngày 9/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 43 về nhãn hàng hóa . Một số sửa đổi đáng chú ý đối với hàng hóa xuất khẩu và xuất xứ hàng hóa cùng một số quy định khác. Nghị định 111 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022.

Quy định mới nhất về ghi nhãn hàng hóa là vô cùng rõ ràng, chi tiết. Việc này nhằm kiểm soát và hạn chế tình trạng gian lận thương mại. Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các ĐƯQT mà Việt Nam tham gia.

II- Quy định mới nhất về ghi nhãn hàng hóa: 

1- Nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn:

 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn mác hàng hóa, được sửa đổi bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP nêu rõ những nội dung cần có trên nhãn hàng hóa như sau:

  • Tên hàng hóa.
  • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.
  • Xuất xứ hàng hóa. (Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng).
  • Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và quy định pháp luật liên quan.
    (Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 111/2021/NĐ-CP và chưa quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung theo quy định tại điểm này;trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trên nhãn hàng hóa, những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó)

2- Xử phạt vi phạm quy định về nhãn mác hàng hóa:

Xử phạt vi phạm quy định về nhãn mác hàng hóa
Xử phạt vi phạm quy định về nhãn mác hàng hóa

Căn cứ Nghị định 119/2017/NĐ-CP thì  các hành vi vi phạm quy đinh về nhãn mác hàng hóa sẽ bị xử phạt, cụ thể là

*Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa

  • Hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa;
  • Hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ và số, ngôn ngữ sử dụng, định lượng và đơn vị đo theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

* Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa

  • Hàng hóa có nhãn (kể cả tem hoặc nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;
  • Hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Mức phạt có thể từ 500.000 đồng đến 100.000.000 đồng.  Ngoài ra, còn có một số biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc thu hồi sản phẩm, buộc tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc tiêu hủy hàng hóa có nhãn hàng hóa vi phạm.

III- Hướng dẫn chi tiết ghi nhãn với các hàng hóa cụ thể phù hợp quy định về nhãn mác hàng hóa

*  Quy định mới nhất về ghi nhãn hàng hóa đối với nhóm hàng hóa là “lương thực”

Quy định mới nhất về ghi nhãn hàng hóa đối với nhóm hàng hóa là “lương thực”
Quy định mới nhất về ghi nhãn hàng hóa đối với nhóm hàng hóa là “lương thực”

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có).

* Đối với nhóm hàng hóa là “Thực phẩm”, nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa  đúng với quy định về nhãn hàng hóa là:

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hoặc thành phần định lượng; thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng (nếu có);

đ) Thông tin cảnh báo;

e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

* Đối với nhóm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” thì quy định mới nhất về ghi nhãn hàng hóa yêu cầu nội dung trên nhãn phải có 

Quy định về nhãn mác hàng hóa thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Quy định về nhãn mác hàng hóa thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần, thành phần định lượng (không áp dụng ghi thành phần định lượng đối với phụ gia thực phẩm và phụ liệu) hoặc giá trị dinh dưỡng;

đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: Công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng;

e) Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có);

g) Ghi cụm từ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”;

h) Ghi cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

 

Đối với hàng hóa nhập khẩu, mời các bạn theo dõi bài viết Quy định về nhãn mác hàng hóa nhập khẩu (quy định về nhãn phụ)

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không