Sản xuất thức ăn chăn nuôi. Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

21/06/2018

Sản xuất thức ăn chăn nuôi
Sản xuất thức ăn chăn nuôi

Chất lượng thức ăn chăn nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả, năng suất chăn nuôi. Quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi là trách nhiệm của ngành nông nghiệp. Muốn quản lý hiệu quả, phải quản lý từ khâu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Một trong những hình thức quản lý đó là quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

I. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI.

Khác với nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Các điều kiện này được quy định tại Điều 38 Luật chăn nuôi. Và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 9 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. 

 • Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại;
 • Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều. Nguyên tắc một chiểu từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, bảo đảm tách biệt giữa các khu sản xuất để tránh nhiễm chéo;
 • Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi. 
 • Có biện pháp bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo của tổ chức, cá nhân cung cấp;
 • Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm bẩn để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi.
 • Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy định;
 • Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi;
 • Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch;
 • Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có biện pháp kiểm soát bảo đảm không phát tán, gây nhiễm chéo giữa các loại kháng sinh khác nhau, giữa thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không chứa kháng sinh;
 • Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

II. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI.

1. Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất (theo mẫu);
 • Bản thuyết minh điều kiện sản xuất (theo Mẫu );
 • Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất (theo Mẫu );
 • Bản tóm tắt quy trình sản xuất đối với cơ sở sản xuất thức ăn truyền thống và nguyên liệu đơn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

2. Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

2.1. Đơn vị sản xuất nộp hồ sơ.

Việc nộp hồ sơ được thực hiện bằng một trong 3 hình thức:

 • Trực tiếp.
 • Qua dịch vụ bưu chính.
 • Qua môi trường mạng.

2.2. Cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ và trả kết quả.

2.2.1. Kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ.

Đối với trường hợp nộp trực tiếp, bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra ngay tại thời điểm tiếp nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hồ sơ sẽ được trả lại cho người nộp.

Đối với trường hợp nộp qua bưu chính hoặc nộp qua mạng. Thời gian kiểm tra trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Cục Chăn nuôi sẽ thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trình tự giải quyết thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
Trình tự giải quyết thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
2.2.2. Thẩm định nội dung hồ sơ và đánh giá cơ sở.
 • Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung:

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ. Thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất.

Nếu thẩm định, đánh giá không đạt, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).

Nếu thẩm định, đánh giá không đạt, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng:

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.Thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu phải đánh giá điều kiện thực tế để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện đánh giá điều kiện thực tế để cấp Giấy chứng nhận.

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

3. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục.

 • Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14.
 • Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi.

Đây là những căn cứ pháp lý quy định rất chi tiết về những điều kiện cần đáp ứng đối với một cơ sở sản xuất. Pháp luật cũng quy định chi tiết về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất TACN.

Khách hàng có thể liên hệ ngay với Luật Ba Đình để nhận được tư vấn. 

 

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không