Sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản

sản xuất thức ăn chăn nuôi sản xuất thức ăn thủy sản
sản xuất thức ăn chăn nuôi sản xuất thức ăn thủy sản

Để quản lý hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản cũng như quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản sản xuất trong nước, Chính phủ đã ban hành nghị định số 39/2017/NĐ-CP quy định rất chi tiết về những điều kiện cần đáp ứng đối với một cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản cũng như quy định thủ tục đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản sản xuất trong nước.

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI, SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN

Khác với các cơ sở nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu thức ăn thủy sản, các cơ sở sản xuất, gia công cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 , nghị định số 39/2017/NĐ-CP có quy định về điều kiện đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản như sau:

 • Địa điểm sản xuất phải nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi những yếu tố như chất thải, hóa chất độc hại, chuồng trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
 • Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài.
 • Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị:

 • Khu vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản được thiết kế và bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều, có sự cách biệt giữa nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra để tránh lây nhiễm chéo.
 • Có dây chuyền sản xuất phù hợp với từng loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; có kệ (pallet) để nguyên liệu và sản phẩm thành phẩm (trừ trường hợp nền kho, xưởng đã có giải pháp kỹ thuật đảm bảo thông thoáng, chống ẩm).
 • Có kho bảo quản các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản cần chế độ bảo quản riêng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản chứa kháng sinh phải có nơi pha trộn riêng, đảm bảo không phát tán nhiễm chéo ra bên ngoài.
 • Có thiết bị, dụng cụ đo lường để giám sát chất lượng, đảm bảo độ chính xác theo quy định của pháp luật về đo lường.
 • Có giải pháp về thiết bị, dụng cụ (quạt, sàng, nam châm…) để kiểm soát các tạp chất (cát sạn, kim loại) ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu đầu vào.
 • Có giải pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật và phòng, chống chuột, chim, động vật gây hại khác.
 • Có thiết bị hút bụi, xử lý chất thải phù hợp để tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.
 • Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, chăn nuôi – thú y, thú y, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học (đối với thức ăn chăn nuôi) hoặc chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, sinh học, công nghệ thực phẩm (đối với thức ăn thủy sản).
 • Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản.

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Thức ăn chăn nuôi, thủy sản muốn đưa ra thị trường trao đổi, mua bán, cần làm thủ tục đăng ký lưu hành để được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản muốn thực hiện việc đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản tại Việt Nam trước hết cần đáp ứng các điều kiện đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản như đã trình bày ở trên và thực hiện trình tự, thủ tục theo các bước sau:

 • Thứ nhất, thực hiện việc công bố hợp quy về điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản;
 • Thứ hai, Công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy (nếu có) đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo quy định;
 • Thứ ba,  Nộp hồ sơ đăng ký lưu hành cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản:

Các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn thủy sản có thể liên hệ trực tiếp với Luật Ba Đình để nhận được sự tư vấn từ các chuyên viên có kinh nghiệm và để nhận được sự hỗ trợ về thủ tục theo yêu cầu.

Hotline tư vấn thủ tục 0988931100/ 0931781100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *