mẫu thông báo tài khoản ngân hàng

Thông báo số tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch qua mạng. Cách Đăng ký nộp mẫu thông báo đúng thủ tục.

Thông báo số tài khoản ngân hàng là quy định bắt buộc cần thực hiện. Thủ tục này được thực hiện khi doanh nghiệp làm xong thủ tục mở...

13/05/2020