Tăng tuổi nghỉ hưu từ 2021. Độ tuổi nghỉ hưu của nam nữ. Về hưu trước tuổi.

04/12/2020

Độ tuổi nghỉ hưu là vấn đề người lao động rất quan tâm. Pháp luật về lao động nói chung và tuổi về hưu nói riêng sẽ có những thay đổi cơ bản kể từ năm 2021. Xu thế chung là tăng tuổi nghỉ hưu. Pháp luật cũng có những quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu của nam, tuổi nghỉ hưu của nữ và chế độ về hưu trước tuổi. Hãy cùng Luật Ba Đình tìm hiểu chi tiết nội dung này.

I. TĂNG ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU TỪ 1.1.2021.

1. Quy định của pháp luật về độ tuổi nghỉ hưu từ 2021.

Từ năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu sẽ được quy định theo BLLĐ 2019 và Nghị Định 135/2020/NĐ-CP. Cả 2 văn bản này sẽ đều có hiệu lực từ 01/01/2021.

Độ tuổi nghỉ hưu đã được điều chỉnh theo xu hướng tăng lên so với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nguyên nhân tăng tuổi nghỉ hưu.

Năm 1961, nhà nước ban hành quy định độ tuổi nghỉ hưu của nam là 60 và nữ là 55. Căn cứ theo mức tuổi thọ trung bình lúc bấy giờ khoảng 45 tuổi. Tuy nhiên, tới nay tuổi thọ trung bình của nước ta đã tăng lên 76,6 tuổi. Do vậy tuổi nghỉ hưu cũng cần được điều chỉnh tăng lên cho phù hợp.

Mặt khác, do sự mất cân đối giữa mức đóng và mức hưởng của quỹ hưu trí. Thời gian đóng BHXH của nam và nữ bình quân là hơn 20 năm. Thế nhưng lại hưởng 70% , tối đa là 75%.

Việc nghỉ hưu sớm khiến người lao động hưởng lương hưu thấp, không đủ để trang trải cuộc sống. Dẫn tới mức sống thấp trong khi xã hội vẫn rất cần nhân lực để tập trung sản xuất. Việc nâng tuổi nghỉ hưu, số năm tham gia BHXH sẽ tăng lên. Đồng nghĩa với việc tỷ lệ lương hưu sẽ cao lên, mức sống của người lao động sẽ được cải thiện .

Tăng độ tuổi về nghỉ hưu của cả nam và nữ từ năm 2021
Tăng độ tuổi về nghỉ hưu của cả nam và nữ từ năm 2021

Hotline tư vấn thủ tục 0988931100 – 0931781100  (024)39761078

II. TĂNG TUỔI VỀ NGHỈ HƯU CỦA NAM VÀ NỮ  TỪ 2021 ?

1. Tuổi về nghỉ hưu của nam.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của BLLĐ được quy định cụ thể như sau:

+ Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng

+ Cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam. Tính đến năm 2028 tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi.

Tuổi về hưu của nam
Tuổi về hưu của nam

2. Tuổi về nghỉ hưu của nữ.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của BLLĐ được quy định cụ thể như sau:

+Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ  trong điều kiện lao động bình thường là đủ  55 tuổi 04 tháng

+ Cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ. Tính đến năm 2035 tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 60 tuổi

Tuổi về nghỉ hưu của nữ
Tuổi về nghỉ hưu của nữ

III. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ VỀ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI.

3. Các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động thông thường.

Vấn đề này đã được quy định tại khoản 3 Điều 169 của BLLĐ 2019. Điều 5, Nghị định 135/2020/NĐ-CP cũng có những quy định chi tiết hơn như sau:

Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động thông thường tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

  • Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
  • Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

3. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động trong trường hợp được về hưu trước tuổi.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất trong trường hợp về hưu trước tuổi của lao động nam và nữ
Tuổi nghỉ hưu thấp nhất trong trường hợp về hưu trước tuổi của lao động nam và nữ

Như vậy, qua bài viết ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu những quy định về độ tuổi nghỉ. Quy định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01-01-2021. Mọi nội dung cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận miễn phí tư vấn 24/7.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Trân trọng!

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không