Thủ tục đăng ký công bố phụ gia thực phẩm

19/12/2020

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống và nhu cầu của con người càng tăng. Việc thưởng thức các món ăn không chỉ ở số lượng. Mà còn ở hương vị, kết cấu, độ tươi, hình thức bắt mắt,… Điều này đòi hỏi một thành phần rất quan trọng là chất gia thực phẩm. Luật Ba Đình xin gửi tới quý khách hàng thủ tục đăng ký công bố phụ gia thực phẩm.

Theo quy định tại khoản 3 điều 6 nghị định 15/2018/NĐ-CP. Không phải mọi loại phụ gia thực phẩm đều phải thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm. Chỉ các chất phụ gia sau đây mới phải thực hiện công bố:

Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

1. Phụ gia thực phẩm là gì?

Các phụ gia thực phẩm là các chất được bổ sung thêm vào thực phẩm.

Phụ gia thực phẩm là gì?
Phụ gia thực phẩm là gì?

Mục đích của việc thêm vào này nhằm:

 • Cung cấp dinh dưỡng, cải thiện hoặc duy trì chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm.
 • Duy trì chất lượng và độ tươi của thực phẩm tươi sống.
 • Hỗ trợ trong chế biến thực phẩm.
 • Tăng tính hấp dẫn của thực phẩm.

Xem thêm:

2. Chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký công bố phụ gia thực phẩm.

2.1. Đối với phụ gia thực phẩm nhập khẩu.

 • Bản công bố sản phẩm (Theo mẫu số 02 Phụ lục I- Nghị định 15/2018/NĐ-CP).
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do; hoặc giấy chứng nhận xuất khẩu; hoặc giấy chứng nhận y tế. Đây là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp.
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực: phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm. Phiếu này phải trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm. Được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế.
 • Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân: Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm. Hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố.

Nếu quý khách sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm. Thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu.

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Luật Ba Đình gửi tới quý khách hàng thủ tục đăng ký công bố phụ gia thực phẩm.

2.2. Đối với phụ gia thực phẩm trong nước.

 • Bản công bố sản phẩm (Theo mẫu số 02 Phụ lục I- Nghị định 15/2018/NĐ-CP).
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực: Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm. Phiếu này phải trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm. Được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế.
 • Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân: Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố.

Nếu quý khách sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm. Thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu.

 • Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân: Trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Cơ sở đó phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

3. Thủ tục đăng ký công bố phụ gia thực phẩm.

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký bản công bố phụ gia thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có 3 cách nộp hồ sơ như sau:

 • Cách 1: Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 • Cách 2: Nộp qua đường bưu điện đến Bộ Y tế.
 • Cách 3: Nộp trực tiếp đến Bộ Y tế.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Bước 2: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Thủ tục đăng ký công bố phụ gia thực phẩm
Thủ tục đăng ký công bố phụ gia thực phẩm

Trong 07 ngày làm việc việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ. Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo mẫu số 03 Phụ lục I- Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Quý khách lưu ý về thời gian thẩm định hồ sơ:

 • Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp. Tính theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận.
 • Nếu nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Nếu không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân. Hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

Bước 3: Kết quả thủ tục đăng ký công bố phụ gia thực phẩm.

 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Công bố trên website và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.
 • Tổ chức, cá nhân: nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không