Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (gia hạn giấy phép đầu tư)

26/06/2020

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện khi nào?  Điều kiện, thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục xin gia hạn giấy phép đầu tư là gì ?

 Sau đây, Luật sư công ty Luật Ba Đình sẽ tư vấn giải đáp cụ thể những nội dung trên.

1. Trường hợp nào cần làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (gia hạn giấy phép đầu tư).

Trên Giấy chứng nhận đầu tư đều ghi rõ thời hạn hoạt động của dự án. Tùy thuộc vào tính chất của từng dự án mà thời hạn hoạt động của dự án là khác nhau.

Điều 43 Luật Đầu tư 2014 quy định về thời hạn đầu tư. Theo đó:

 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.
 • Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư sẽ thực hiện khi:

 • Dự án đầu tư đã hết thời hạn đầu tư.
 • Chủ đầu tư có nhu cầu gia hạn thêm thời hạn đầu tư.

Hotline tư vấn thủ tục 0988931100 – 0931781100  (024)39761078[/su_pullquote

2. Điều kiện thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (gia hạn giấy phép đầu tư).

 • Việc gia hạn chỉ được thực hiện với các dự án đã được đăng ký, phê duyệt.
 • Việc gia hạn không trái với quy định sử dụng đất, thuê đất, thuê địa điểm đầu tư.
 • Chủ đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện tiếp tục đầu tư trong thời gian gia hạn.
 • Việc gia hạn không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, quốc phòng và kinh tế.

3. Thời điểm xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (gia hạn giấy phép đầu tư).

Thời điểm tốt nhất để chủ đầu tư xin gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư đó là trước khi dự án đầu tư hết thời hạn được cấp phép khoảng 03 – 05 tháng.

4. Thành phần hồ sơ xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (gia hạn giấy phép đầu tư).

 Hồ sơ gia hạn giấy phép đầu tư gồm:

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm đề nghị gia hạn;
 3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 4. Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh thời hạn dự án (nếu có);
 5. Đề xuất dự án đầu tư;
 6. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất;
 7. Giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

( khoản 2 Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

6. Quy trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (gia hạn giấy phép đầu tư).

Tương ứng với các dự án đầu tư khác nhau thì thủ tục gia hạn đầu tư được pháp luật quy định khác nhau.

Quy trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư)
Quy trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư)

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Theo Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, thủ tục gia hạn bao gồm:

Bước 1. Nộp hồ sơ xin gia hạn:

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ được nộp tới Cơ quan đăng ký đầu tư. Thành phần hồ sơ xin gia hạn đã được đề cập phía trên.

Bước 2. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư .

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Nếu hồ sơ đã hợp lệ, cơ quan nhà nước sẽ xem xét, quyết định và thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu.

Thời gian thực hiện thủ tục là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ được nộp tới cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ để lấy ý kiến các sở, ban ngành liên quan. Việc gửi hồ sơ lấy ý kiến được thực hiện ngay trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Cơ quan được xin ý kiến phải có ý kiến trả lời trong 10 ngày làm việc. 10 ngày được tính  từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 4: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 6: Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng.

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến;

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền nêu trên có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình;

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung liên quan đến thời hạn điều chỉnh;

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Bước 6: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 7: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Luật Ba Đình, Tư vấn Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (gia hạn giấy phép đầu tư ).

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không