Tư vấn xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là hình thức nhà nước ghi nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện. Điều kiện ở đây là điều kiện về VSATTP theo quy định. Nó Read More …