Thủ tục làm sổ đỏ cần những giấy tờ gì? Quy trình thủ tục cấp sổ đỏ

06/04/2017

Thủ tục làm sổ đỏ là cách nói thông thường mà người dân quen dùng. Tuy nhiên, thuật ngữ pháp lý chính xác là: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Luật Ba Đình tư vấn thủ tục làm sổ đỏ. Tư vấn các điều kiện, thời gian cấp sổ đỏ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ, hướng dẫn hồ sơ, quy trình cấp sổ đỏ trọn gói.

I. ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ ĐỎ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI.

Điều kiện để được cấp sổ đỏ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai. Theo đó:

Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất bao gồm:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định. Đồng thời có một trong các loại giấy tờ sau đây:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Những giấy tờ này  do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Dịch vụ Quy trình thủ tục làm sổ đỏ. Điều kiện, thời gian, hồ sơ thủ tục cấp sổ đỏ
Dịch vụ Quy trình thủ tục làm sổ đỏ. Điều kiện, thời gian, hồ sơ thủ tục cấp sổ đỏ

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ

Thủ tục cấp sổ đỏ có thể thuộc trường hợp cấp lần đầu hoặc cấp khi nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế…

Quy trình làm sổ đỏ sẽ được triển khai theo những bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

UBND xã, phường, thị trấn thẩm tra và gửi hồ sơ đến UBND Quận/huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất).

Bước 2: UBND Quận/huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) kiểm tra hồ sơ.

 • Trường hợp đủ điều kiện cấp GCN quyền SDĐ.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ:

– Xác nhận vào đơn xin cấp GCN quyền SDĐ.

– Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

– Ra thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Trình UBND Quận/huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • Trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN quyền SDĐ:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ ghi rõ ý kiến và trả hồ sơ.

Bước 3:  Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và nhận giấy chứng nhận quyền SDĐ (sổ đỏ).

III. HƯỚNG DẪN HỒ SƠ THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ.

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013;
 • Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chứng thực);
 • Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất;
 • Biên bản xét duyệt cấp Giấy chứng nhận QSD đất.
 • Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất;
 • Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất;
 • Biên bản kết thúc công khai;
 • Tờ trình đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp đủ điều kiện;

Thời hạn giải quyết thủ tục làm sổ đỏ30 ngày làm việc

Luật Ba Đình luôn sẵn sàng tư vấn pháp luật miễn phí và hỗ trợ thực hiện “thủ tục làm sổ đỏ” theo yêu cầu của khách hàng. Hãy gọi cho chúng tôi nếu thấy cần thiết!

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không