Thủ tục làm sổ đỏ

Thủ tục làm sổ đỏ
Thủ tục làm sổ đỏ
Gọi Luật sư tư vấn 0988931100/0931781100

Thủ tục làm sổ đỏ  là việc các cá nhân, tổ chức tiến hành thực hiện những thủ tục luật định với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ

Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

UBND xã, phường, thị trấn thẩm tra và  gửi hồ sơ đến UBND Quận/huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất).

Bước 2: UBND Quận/huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) kiểm tra hồ sơ.

 • Trường hợp đủ điều kiện cấp GCN quyền SDĐ.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ:

– Xác nhận vào đơn xin cấp GCN quyền SDĐ.

– Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

– Ra thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Trình UBND Quận/huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • Trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN quyền SDĐ:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ ghi rõ ý kiến và trả hồ sơ.

Bước 3:  Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và nhận giấy chứng nhận quyền SDĐ (sổ đỏ).

HỒ SƠ THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ.

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013;
 • Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chứng thực);
 • Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất;
 • Biên bản xét duyệt cấp Giấy chứng nhận QSD đất;
  Hồ sơ thủ tục làm sổ đỏ
  Hồ sơ thủ tục làm sổ đỏ
 • Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất;
 • Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất;
 • Biên bản kết thúc công khai;
 • Tờ trình đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp đủ điều kiện;

Thời hạn giải quyết thủ tục làm sổ đỏ30 ngày làm việc

 

Luật Ba Đình luôn sẵn sàng tư vấn pháp luật miễn phí và hỗ trợ thực hiện “thủ tục làm sổ đỏ” theo yêu cầu của khách hàng. Hãy gọi cho chúng tôi nếu thấy cần thiết!

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp đất đai

Gọi Luật sư tư vấn 0988931100/0931781100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *