Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên, 2 thành viên. Làm hồ sơ tăng vốn nhanh

27/07/2020

Vốn điều lệ của công ty được xác định và đăng ký ngay khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Đối với loại hình công ty TNHH, người góp vốn hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi vốn điều lệ. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có thể có nhu cầu tăng vốn điều lệ. Vậy các doanh nghiệp thường tăng vốn điều lệ trong trường hợp nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên ) thực hiện như thế nào ? Hãy cùng Luật Ba Đình tìm hiểu vấn đề này.

1. Tìm hiểu về vốn điều lệ công ty trước khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên.

Theo Khoản 1 Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: “Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty”.

“Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.” theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật doanh nghiệp 2014.

Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH ( 1 thành viên, 2 thành viên )
Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH ( 1 thành viên, 2 thành viên )

2. Những trường hợp công ty TNHH ( 1 thành viên, 2 thành viên ) thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ công ty có thể được góp bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Nếu tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì tài sản này phải được các cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá định giá tài sản. Việc định giá này giúp làm rõ giá trị góp vốn mà mỗi cá nhân góp vào khi tham gia thành lập công ty và làm căn cứ để khấu hao về sau do quá trình sử dụng.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên )
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên )

2.1. Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Theo quy định tại Khoản 2, khoản 3 Điều 87, Luật Doanh nghiệp 2014, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện khi:

 • Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm vốn;
 • Chủ sở hữu huy động thêm vốn góp của người khác.

Lưu ý:

 • Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty sẽ phải thực hiện thay đổi loại hình doanh nghiệp. Trường hợp này, công ty TNHH 1 thành viên sẽ chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty Cổ phần.
 • Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

2.2. Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014.

Thủ tục tăng vốn điều lệ được thực hiện khi:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Lưu ý:

 • Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty;
 • Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này;
 • Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

3. Những lưu ý khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH ( 1 thành viên, 2 thành viên ) .

3.1. Khi công ty TNHH 1 thành viên tăng vốn điều lệ:

Công ty cần gửi thông báo về sở KHĐT nơi công ty đặt trụ sở chính.

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

Khoản 4 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 • Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng;
 • Thời điểm, lý do và hình thức tăng vốn;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3.2. Khi công ty TNHH 2 thành viên tăng vốn điều lệ:

Ngoài việc gửi thông báo giống như công ty TNHH 1 thành viên, cần kèm theo:

 • Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

3.3. Một số lưu ý chung khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Tăng vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi số tiền phải nộp thuế môn bài. Trường hợp này phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.

Việc tăng vốn của công ty không theo tỷ lệ.  Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác. Thành viên phản đổi quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn mới. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

– Công ty TNHH 1 thành viên tăng vốn bằng cách thêm thành viên góp vốn vào công ty. Trường hợp này bắt buộc công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Công ty sẽ chuyển sang công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty cổ phần.

– Vốn điều lệ thể hiện tính chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp. Bởi vậy khi doanh nghiệp dự định tăng vốn điều lệ cần cân nhắc đến tính chịu trách nhiệm về tài sản của đơn vị mình. Mặt khác, khi tăng vốn điều lệ của công ty, các thành viên phải cam kết góp đủ trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi và phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.

Những trường hợp cần làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH ( 1 thành viên, 2 thành viên )
Những trường hợp cần làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH ( 1 thành viên, 2 thành viên )

4. Thủ tục, hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên, 2 thành viên.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ.

 Công ty gửi hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi đăng kí kinh doanh
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật đi nộp.

Với công ty TNHH 2 thành viên, hồ sơ sẽ có thêm:

 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tăng vốn .
 • Quyết định của hội đồng thành viên.
 • Danh sách thành viên công ty (sau khi tăng vốn)

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên ) được nộp tới phòng ĐKKD – Sở KHĐT tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết hồ sơ  03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ tăng vốn không hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo hướng dẫn.  Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp nhận kết quả. Kết quả bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thể hiện vốn điều lệ đã thay đổi; Giấy xác nhận về tỷ lệ vốn góp mới của các thành viên, thành viên góp vốn mới.

5. Dịch Vụ tư vấn và làm hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên )

Công ty TNHH Luật Ba Đình cung cấp dịch vụ trọn gói tư vấn về thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH.

Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ:

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

 Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ này!

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không