Thủ tục thành lập công ty bất động sản ( Mở công ty bất động sản )

25/05/2021

Kinh doanh bất động sản là một trong những kênh đầu tư sinh lời nhanh. Tuy nhiên, để đầu tư và sinh lời bền vững trong lĩnh vực này thì tư cách pháp nhân của nhà đầu tư là rất quan trọng. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư mở công ty bất động sản để đầu tư kinh doanh. Bên cạnh vấn đề am hiểu thị trường, nguồn vốn đầu tư thì điều kiện, thủ tục thành lập công ty bất động sản cũng là vấn đề pháp lý đặc thù. Vậy trình tự thủ tục, hồ sơ thành lập công ty bất động sản có những đặc thù gì ? Thủ tục mở công ty bất động sản sẽ được thực hiện như thế nào ?

I – TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN, CẦN HIỂU CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN LÀ GÌ?

⇒ Căn cứ pháp lý: ♦ Luật doanh nghiệp 2020;

                                 ♦ Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014;

                                 ♦ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Trước hết, công ty bất động sản là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Tuy nhiên, công ty bất động sản chỉ tập trung hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cụ thể, kinh doanh bất động sản được hiểu là việc đầu tư vốn để:

 • Thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng;
 • Cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;
 • Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Thực hiện dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
 • Thực hiện dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, công ty bất động sản sẽ bao gồm các ngành nghề sau:

Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: + Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở

              + Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở

             + Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở

             + Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

             + Kinh doanh bất động sản khác

Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Chi tiết: + Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

              + Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Ngoài ra, việc kinh doanh lĩnh vực này phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

– Bình đẳng trước pháp luật. Tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.

– Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định.

– Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.

– Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

II – ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN (MỞ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN)

Bất động sản là một lĩnh vực đặc thù. Vì vậy, tổ chức, cá nhân thành lập công ty bất động sản cần đáp ứng các điều kiện:

1. Điều kiện về vốn pháp định

⇒ Căn cứ pháp lý: ♦ Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014;

                                 ♦ Điều 4 Nghị định 76/2015/NĐ-CP;

                                 ♦ Khoản 2 Điều 75 Luật đầu tư 2020.

Theo quy định trước đây, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã với mức vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Mức vốn đó được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tuy doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định nhưng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn đó.

Luật đầu tư 2020 có hiệu lực đã sửa đổi, bổ sung quy định này. Theo đó, bỏ đi điều kiện “có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỉ đồng”. Điều kiện còn lại chỉ là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên sẽ không phải thành lập doanh nghiệp. Cụ thể, các đối tượng này bao gồm:

       (i) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh.

       (ii) Hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

       (iii) Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.

         (iv) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC). Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.

        (v) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

       (vi) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

        (vii) Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

       (viii) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Tuy nhiên, cần lưu ý, các đối tượng này vẫn phải kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

Điều kiện thành lập công ty bất động sản (điều kiện mở công ty bất động sản )
Điều kiện thành lập công ty bất động sản (điều kiện mở công ty bất động sản )

2. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi làm thủ tục mở công ty bất động sản.

⇒ Căn cứ pháp lý: ♦ Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014;

                                 ♦ Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cần đáp ứng các điều kiện sau:

Một là, phải thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 

Hai là, cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập. Tuy nhiên, phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định.

Ba là, không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Vậy điều kiện thành lập công ty môi giới bất động sản là phải có chứng chỉ hành nghề. Pháp luật quy định điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
 • Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Cần lưu ý rằng, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản chỉ có thời hạn sử dụng là 05 năm.

3. Điều kiện đối với sàn giao dịch bất động sản 

⇒ Căn cứ pháp lý: ♦ Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Đối với sàn giao dịch bất động sản, pháp luật đặt ra điều kiện để thành lập sàn giao dịch bất động sản như sau:

Một là, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

Hai là, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trong đó, người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Ba là, sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động. Đồng thời phải có tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

III – THỦ TỤC MỞ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CẦN NHỮNG HỒ SƠ, TÀI LIỆU GÌ?

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau đây:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty bất động sản.

– Điều lệ hoạt động công ty bất động sản. Lưu ý, thành viên/cổ đông công ty cần ký nháy vào cuối mỗi trang điều lệ.

– Danh sách thành viên sáng lập (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh); Danh sách cổ đông (đối với Công ty cổ phần).

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/cổ đông công ty.

– Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh); các cổ đông (đối với Công ty cổ phần).

Trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục mở công ty bất động sản thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân. Kèm theo đó là văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tiến hành thủ tục. 

Hồ sơ thành lập công ty bất động sản
Hồ sơ thành lập công ty bất động sản

IV – THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN, CÔNG TY MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Bước 1: Nộp hồ sơ mở công ty bất động sản tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Sau khi tổ chức, cá nhân đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện được yêu cầu, soạn thảo xong hồ sơ thành lập Công ty bất động sản sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Hiện nay, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba hình thức nộp hồ sơ bao gồm:

(i) Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

(ii) Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng;

(iii) Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Khắc dấu Công ty bất động sản.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục khắc dấu tròn công ty và dấu chức danh. Theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu. Hoặc, dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp không cần tiến hành thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng. Ngoài ra, một số nội dung trên con dấu cũng không quy định bắt buộc như Luật Doanh nghiệp 2014 trước đây.

Bước 3: Các thủ tục sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu

Một là, mở tài khoản ngân hàng cho Công ty bất động sản.

Đây là công việc vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, khi Công ty đi vào hoạt động, các giao dịch sẽ được tiến hành dưới tư cách của Công ty. Đồng thời, thủ tục này cũng liên quan mật thiết đến việc kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, Công ty nên lựa chọn chi nhánh ngân hàng gần với trụ sở chính để tiện cho các giao dịch sau này.

Hai là, treo biển Công ty tại trụ sở chính sau khi làm xong thủ tục mở công ty bất động sản.

Nội dung bảng hiệu bao gồm: Tên công ty; Mã số doanh nghiệp; Địa chỉ công ty.

Ba là, làm chữ ký số cho Công ty bất động sản.

Chữ ký số có vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp. Việc sử dụng chữ ký số sẽ đảm bảo an toàn cho các giao dịch qua internet. Đồng thời, giải quyết toàn vẹn dữ liệu, tránh sự chối bỏ trách nhiệm đối với các nội dung đã ký. Ngoài ra, áp dụng chữ ký số cũng giúp doanh nghiệp kê khai thuế hay giao dịch một cách thuận tiện hơn với cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng điện tử,…

Dịch vụ mở công ty bất động sản
Dịch vụ mở công ty bất động sản

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân thường phân vân có nên lựa chọn dịch vụ tư vấn thành lập công ty bất động sản hay không. Có thể dễ dàng thấy một ưu điểm khi lựa chọn dịch vụ tư vấn đó là doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cũng như lường trước được rủi ro tiềm ẩn khi mở công ty bất động sản. Với kinh nghiệm cùng sự tận tâm của mình, Luật Ba Đình tự hào là đơn vị đồng hành và tư vấn cho doanh nghiệp hành lang pháp lý tốt nhất khi thành lập công ty bất động sản.

»Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

 • Viettel: 0988931100
 • Mobiphone: 0931781100
 • Máy bàn: 02439761078
5/5 - (3 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không