Thủ tục thành lập văn phòng đại diện ( Mở văn phòng đại diện )

30/08/2020

Khi doanh nghiệp muốn có một văn phòng ngoài trụ sở chính. Mục đích để thực hiện nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp chứ không sản xuất hay kinh doanh. Khi đó, doanh nghiệp sẽ quyết định thành lập văn phòng đại diện (mở văn phòng đại diện ). Vậy thủ tục thành lập văn phòng đại diện sẽ được thực hiện thế nào ? Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm những gì ? Bài viết này, Luật Ba Đình sẽ nghiên cứu thủ tục mở văn phòng đại diện dựa trên quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020. Luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

I. QUY ĐỊNH VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ QUYỀN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ) CỦA DOANH NGHIỆP.

1. Quy định về văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Theo Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020:

  • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp;
  • Có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó’
  • Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp (quyền mở văn phòng đại diện )

Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Doanh nghiệp có quyền thành lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

Trường hợp thành lập văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện.

Đăng ký thủ tục thành lập văn phòng đại diện (thủ tục mở văn phòng đại diện )
Đăng ký thủ tục thành lập văn phòng đại diện (thủ tục mở văn phòng đại diện )

Xem thêm:

Thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập chi nhánh.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh.

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (THỦ TỤC MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ).

1. Lựa chọn tên văn phòng đại diện.

Điều 40 luật doanh nghiệp quy định về tên văn phòng đại diện như sau:

  • Tên văn phòng đại diện phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
  • Tên văn phòng đại diện phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện”.
  • Tên văn phòng đại diện phải được viết hoặc gắn tại trụ sở văn phòng đại diện. Tên văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do văn phòng đại diện phát hành.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bao gồm:

  • Thông báo thành lập văn phòng đại diện;
  • Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện.

3. Trình tự giải quyết thủ tục thành lập văn phòng đại diện (mở văn phòng đại diện ).

Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan ĐKKD xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Thời gian xem xét hồ sơ là 03 ngày làm việc. 03 ngày làm việc được tính từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

Cơ quan ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ:

Cơ quan ĐKKD phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp. Văn bản từ chối phải nêu rõ lý do.

Liên hệ số điện thoại tư vấn miễn phí thủ tục thành lập văn phòng đại diện (mở văn phòng đại diện):

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không