Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ( Đăng ký Thay Đổi IRC )

08/07/2020

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Pháp luật có quy định các trường hợp điều chỉnh, thủ tục điều chỉnh thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư (điều chỉnh, thay đổi giấy phép đầu tư ).

1. Những trường hợp cần điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm những nội dung quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư. Những nội dung đó bao gồm:

 • Mã số dự án đầu tư.
 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 • Tên dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các trường hợp làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư )
Các trường hợp làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư )

2. Chế tài xử lý trong trường hợp nhà đầu tư không làm thủ tục thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư trong những trường hợp bắt buộc.

Ngày 01/06/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP. Đây là Nghị định quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo Điểm b Khoản 4 Điều 13 của Nghị định này, nếu nhà đầu tư không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư  thì có thể bị Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư?

1. Ban Quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế, trừ các trường hợp sau:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế.

3. Hồ sơ điều chỉnh bao gồm?

Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

 1.  Văn bản đề nghị thay đổi Giấy phép đầu tư;
 2.  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 3.  Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 4.  Giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh nội dung.
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

4. Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;

Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ Ban Nhân Dân cấp Tỉnh;

Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ

Vì có nhiều loại hình dự án đầu tư, mỗi loại hình lại cần một trình tự, thủ tục khác nhau nên khi tiến hành điều chỉnh Giấy phép đầu tư, việc xác định đúng loại hình dự án đầu tư rất quan trọng.

Thủ tục giải quyết điều chỉnh giấy phép đầu tư thường mất từ 10 ngày đến 02 tháng tùy theo loại Dự án đầu tư.

Luật Ba Đình là đơn vị đi đầu trong việc tư vấn, hỗ trợ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư ). Liên hệ với chúng tôi : 

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không