Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài
Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tất cả các công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 172 Bộ luật lao động 2012 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

HỒ SƠ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo đúng quy định không quá 12 tháng, kể từ ngày khám đến ngày nộp hồ sơ
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài tùy theo từng trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.
 • Văn bản chấp thuận về việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Người sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc.

Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ xin văn bản chấp thuận về việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Bước 2. Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.                                      

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Nếu khách hàng cần tư vấn pháp luật liên quan đến thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài  hoặc thực hiện trọn gói thủ tục theo yêu cầu, hãy liên hệ với công ty TNHH Luật Ba Đình theo số ĐT 0988931100/ 0931781100. Trân trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *