Thủ tục xuất khẩu khẩu trang Y tế, Khẩu trang Vải.

31/08/2021

Dịch bệnh covid-19 đã gây ra những tác động lớn không chỉ đối với riêng Việt Nam mà còn đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tình hình dịch bệnh kéo theo nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao. Đặc biệt tại các nước có tình trạng lây nhiễm cao thì khẩu trang trở nên vô cùng khan hiếm. Điều này dẫn đến yêu cầu xuất khẩu khẩu trang từ các nước có nguồn cung sản xuất lớn sang các nước thiếu thốn nguồn cung. Vậy làm thế nào để có thể tiến hành xuất khẩu khẩu trang sang các nước khác? Thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế, khẩu trang vải được thực hiện theo trình tự nào?

1. Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề xuất khẩu khẩu trang y tế, khẩu trang vải?

Hiện nay, pháp luật tương đối “mở cửa” đối với việc xuất khẩu mặt hàng khẩu trang đi các nước thay vì những chính sách hạn chế như trước đây. Cần có sự so sánh quy định pháp luật trong các giai đoạn khác nhau. Cụ thể như sau:

1.1. Giai đoạn trước ngày 29 tháng 04 năm 2020.

Tại giai đoạn này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng đối vi hoạt động xut khẩu của doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước ngày 01 tháng 3 năm 2020.

1.2. Giai đoạn sau ngày 29 tháng 04 năm 2020.    

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 29/04/2020, Chính phủ đã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, bãi bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế theo quy định tại Nghị quyết số 20/NQ-CP.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng ra Công văn 2848/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế theo Nghị quyết 60/NQ-CP. Cụ thể, văn bản này nêu rõ việc xuất khẩu mặt hàng khẩu trang và khẩu trang y tế thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Người khai hải quan không phải nộp hoặc xuất trình giấy phép xuất khẩu. Đồng thời, cơ quan hải quan tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu, tuân thủ pháp luật về hải quan.

Có thể thấy, pháp luật đã có sự thay đổi về cơ chế áp dụng đối với thủ tục xuất khẩu khẩu trang. Sự “nới lỏng” này đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất định cho tổ chức, cá nhân khi tiến hành xuất khẩu mặt hàng này sang các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tục xuất khẩu khẩu trang được quy định như thế nào?
Thủ tục xuất khẩu khẩu trang được quy định thế nào?

2. Thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế, khẩu trang vải được thực hiện theo trình tự nào?

♥ Căn cứ pháp lý:

⇒ Luật Hải quan 2014.

⇒ Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

⇒ Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

⇒ Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2.1. Mã HS áp dụng đối với mặt hàng khẩu trang

Căn cứ Hệ thống phân loại hàng hóa, hay còn gọi là “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa” (HS) do Tổ chức Hải quan thế giới phát hành, mã HS áp dụng đối với mặt hàng khẩu trang như sau:

 • HS code 62149090: Khẩu trang chống bụi, bảo hộ lao động N95.
 • HS code 63079040: Khẩu trang có dây ràng buộc bằng vải không dệt, dùng trong phẫu thuật, khẩu trang giải phẫu 3 lớp có sợi cacbon, khẩu trang phẫu thuật.
 • HS code 63079069: Khẩu trang lọc bụi.
 • HS code 63079090: Các khẩu trang loại khác.

Tùy thuộc vào thực tế mặt hàng dự định xuất khẩu mà đơn vị cần xác định mã HS áp dụng sao cho phù hợp. Mỗi mã HS khác nhau sẽ có những chính sách tương ứng. 

2.2. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế

Tương tự các mặt hàng xuất khẩu khác, đơn vị có nhu cầu xuất khẩu khẩu trang cần chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan với đầy đủ các giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định.
 • Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương.
 • Phiếu xuất kho.
 • Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế.
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
 • Bản chứng nhận kiểm định.
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do.
 • Phiếu đóng gói hàng hóa.

2.3. Trình tự, thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế, khẩu trang vải

Như đã trình bày tại bài viết trước, khẩu trang y tế cũng được coi là trang thiết bị y tế. Điều này xuất phát từ chức năng mà khẩu trang mang lại. Do đó, việc xuất khẩu khẩu trang y tế cũng sẽ tuân theo thủ tục xuất khẩu trang thiết bị y tế.

Bước 1: Phân loại khẩu trang y tế.

Trước hết, đơn vị xuất khẩu cần thực hiện phân loại trang thiết bị y tế. Việc phân loại này dựa trên mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan tới thiết kế kỹ thuật và sản xuất trang thiết bị y tế. Đồng thời, được tiến hành bởi đơn vị đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế.

Đơn vị xuất khẩu có thể nhờ tổ chức đủ điều kiện phân loại tiến hành phân loại. Hoặc đơn vị cũng có thể đích thân thực hiện thủ tục này. Tuy nhiên, trước đó, cần tiến hành công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế. Hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại bao gồm:

– Văn bản công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế. (theo Mu số 01 tại Phụ lục I).

– Bản kê khai nhân sự (theo mẫu tại Phụ lục II). Kèm theo đó là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của từng người thực hiện phân loại trang thiết bị y tế có tên trong bản kê khai nhân sự.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

– Bản gốc hoặc bn sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở. Hoặc bản gốc/bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư.

Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Y tế cấp cho cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu, Bộ Y tế có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử các thông tin: tên, địa ch, số điện thoại và phạm vi của cơ sở phân loại và hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế.

Theo kết quả phân loại được công bố, khẩu trang y tế được xếp vào nhóm trang thiết bị y tế loại A. Đây là nhóm trang thiết bị có mức độ rủi ro thấp. 

Thủ tục phân loại khẩu trang y tế, khẩu trang vải
Phân loại khẩu trang – Thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế

Bước 2: Công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với khẩu trang y tế.

Sau khi có kết quả phân loại, đơn vị cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điều kiện để khẩu trang có thể lưu thông hợp pháp trên thị trường. Đồng thời cũng giúp bảo đảm uy tín, thương hiệu của đơn vị sản xuất. Đơn vị có thể áp dụng các tiêu chuẩn sẵn có hoặc tự xây dựng tiêu chuẩn chất lượng.

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8389-1:2010 về Khẩu trang y tế – Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường.

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8389-2:2010 về Khẩu trang y tế – Phần 2: Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8389-3:2010 về Khẩu trang y tế – Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất.

Hiện nay, khẩu trang y tế thuộc dạng công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở bao gồm:

– Tiêu chuẩn chất lượng công bố.

– Quyết định ban hành tiêu chuẩn cơ sở do người đứng đầu cơ sở ký duyệt.

– Bản thông tin sản phẩm. Bao gồm: thành phần, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, hạn sử dụng, quy cách đóng gói, hướng dẫn bảo quản.

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm do đơn vị kiểm nghiệm được nhà nước công nhận thực hiện.

Bước 3: Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho khẩu trang y tế.

Việc tiến hành thủ tục công bố tiêu chuẩn khẩu trang y tế cũng đồng nghĩa khẩu trang y tế đã lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi xuất khẩu sang các nước khác, đơn vị cần xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do. Thông thường, giấy chứng nhận lưu hành tự do là không bắt buộc mà được cấp theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do. (theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I).

– Phiếu tiếp nhận công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. 

– Phiếu tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện áp dụng loại A.

– Bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế cho sản phẩm khẩu trang y tế.

– Kết quả kiểm nghiệm đánh giá các thông số lý, hóa, vi sinh và các thông số khác.

– Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Lưu ý giấy này còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

Lưu hành tự do khẩu trang y tế
Lưu hành tự do khẩu trang y tế – Thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế

– Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng. Giấy này tuân theo mẫu tại Phụ lục VI. Đồng thời, phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

– Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật khẩu trang y tế.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

– Bản tiêu chuẩn sản phẩm do chủ sở hữu khẩu trang y tế công bố. Kèm theo đó kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với khẩu trang y tế sản xuất trong nước. Kết quả đánh giá phải phù hợp với tiêu chuẩn mà chủ sở hữu công bố.

– Tài liệu hướng dẫn sử dụng của khẩu trang y tế.

– Mẫu nhãn sẽ sử dụng của khẩu trang y tế.

Bước 4: Thực hiện thủ tục hải quan 

Căn cứ các giấy tờ nêu trên, đơn vị xuất khẩu cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hải quan theo quy định. Theo đó, đơn vị xuất khẩu tiến hành khai và nộp tờ khai hải quan. Đồng thời tiến hành nộp hoặc xuất trình bộ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định. Sau khi đã xuất trình các giấy tờ cần thiết, đơn vị xuất khẩu đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định. Điều này nhằm giúp kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

3. Dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế, khẩu trang vải do Luật Ba Đình cung cấp.

Nhằm giúp Quý khách hàng có thể dễ dàng xuất khẩu khẩu trang sang các nước trong khu vực và trên thế giới, Luật Ba Đình cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế, khẩu trang vải. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin cũng như chuẩn bị các giấy tờ theo yêu cầu của chúng tôi, phần còn lại sẽ do Luật Ba Đình giúp Quý khách hoàn tất các thủ tục.

Nếu có bất cứ vấn đề nào liên quan đến thủ tục xuất khẩu khẩu trang, đừng ngần ngại liên hệ tới số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình.

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không