Thừa kế theo di chúc

22/04/2017

Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc.

Công ty Luật Ba Đình gửi tới khách hàng những nội dung về Thừa kế theo di chúc được quy định cụ thể tại Chương XXII, Bộ Luật Dân sự 2015.

Người lập di chúc và các quyền của người lập di chúc.

Người lập di chúc bao gồm:

 • Người thành niên, minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép thì có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.
 • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Người lập di chúc có quyền sau đây:

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
Thừa kế theo di chúc hợp pháp?
Thừa kế theo di chúc hợp pháp?

Người thừa kế theo di chúc

Người thừa kế theo di chúc là:

Những người được chỉ định trong di chúc, có quyền nhận di sản do người chết để lại theo sự định đoạt trong di chúc. Người thừa kế theo di chúc có thể là người trong hàng thừa kế, ngoài hàng thừa kế hoặc cơ quan, tổ chức kể cả Nhà nước.

Điều kiện của người thừa kế theo di chúc:

Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế”.

Những trường hợp người thừa kế được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con đã thành niên mà không có khả năng lao động;

Nội dung của di chúc.

Bản di chúc sẽ chỉ định rõ đối tượng hưởng thừa kế, phân định tài sản hoặc quyền tài sản, giao nghĩa vụ tài sản cho đối tượng hưởng thừa kế.

Di chúc gồm các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.
 • Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

Luật Ba Đình giới thiệu mẫu di chúc đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Khi cần tư vấn pháp luật về thừa kế theo di chúc, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thừa kế theo di chúc
Thừa kế theo di chúc

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không