Tư vấn pháp luật đầu tư

invest in vietnam – investment vietnam – investing việt nam – vn investment

To carry out the work of nationalization – modernization, Vietnam needs to have an amount of investment capital beyond its ability to provide.In fact, in recent times, foreign direct...

10/09/2022

Điều chỉnh Dự án Đầu tư ( Thời gian, tiến độ, chủ trương, quy mô) 2023

Điều chỉnh dự án là gì ? Đó là phải làm một số thủ tục thay đổi về mặt pháp lý khi thay đổi một số nội dung của...

15/07/2020

Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ( Đăng ký Thay Đổi IRC )

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Pháp...

08/07/2020

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (gia hạn giấy phép đầu tư)

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện khi nào?  Điều kiện, thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục xin gia hạn giấy phép...

26/06/2020

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ( Doanh nghiệp FDI )

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Doanh nghiệp FDI). Đây là một trong những hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Dưới đây...

15/06/2020

Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (trực tiếp FDI, gián tiếp FPI)

Điều 21, Luật Đầu tư 2020 quy định 5 hình thức đầu tư tại Việt Nam. Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ được thực hiện...

25/05/2020

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ được thực hiện khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư....

02/05/2017

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Công ty Luật Ba Đình tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư. Hãy cùng chúng tôi nghiên cứu các nội dung pháp...

02/05/2017

Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án. Giấy phép đầu tư 2023

Nền kinh tế của một quốc gia phát triển không thể thiếu yếu tố thu hút đầu tư. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu...

28/04/2017