Tư vấn pháp luật hợp đồng

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hiện nay, việc ký kết các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ngày càng trở nên phổ biến. Điều này xuất phát từ những lợi ích...

26/07/2021

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là giao dịch được sử dụng rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh...

13/06/2021

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa cho cá nhân, doanh nghiệp.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa. Quan hệ mua bán hàng hóa diễn ra rất phổ biến trong đời sống dân sự hàng ngày. Có nhiều những quan...

13/05/2021

Mẫu hợp đồng mua bán đất, mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2021

Nhu cầu mua bán bất động sản ngày càng gia tăng. Việc mua bán bất động sản thông qua nhiều thủ tục. Và một trong số đó là hợp...

09/05/2021

Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo mẫu 2021. Trình tự thỏa thuận, ký kết.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện nay ngày càng trở nên phổ biến trong kinh doanh thương mại. Mục đích chung mà các chủ thể tham gia ký...

16/03/2020