Tư vấn pháp luật thừa kế

Lập di chúc có cần công chứng không?

Lập di chúc có cần công chứng không ? Câu hỏi: Thưa luật sư. Tôi hiện nay đã 70 tuổi. Do tuổi cao sức yếu. Tôi muốn lập di...

07/07/2020

Di chúc miệng có hiệu lực không? (Hiệu lực di chúc bằng lời nói)

Câu hỏi về di chúc miệng (di chúc bằng lời nói ) có hiệu lực không. Khách hàng đặt câu hỏi: Thưa luật sư ! Tôi là Đinh Văn...

06/07/2020

Mẫu di chúc đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật

Mẫu di chúc đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật Mẫu di chúc đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật là mẫu Di chúc có...

23/04/2017

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết...

22/04/2017

Cách viết di chúc thừa kế tài sản, đất đai. Hướng dẫn lập bản di chúc viết tay, đánh máy theo mẫu

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của. Đây là nội dung quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự. Cách viết di...

22/04/2017